Cyhuddo banc o ddiffyg ymrwymiad at gymunedau Cymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhuddo'r banc NatWest o ddiffyg ymrwymiad at gymunedau Cymraeg yn dilyn penderfyniad, a ddaeth i'r amlwg ddydd Mercher, i gau nifer o ganghennau yn Sir Gaerfyrddin a Dyffryn Teifi - yn cynnwys Llandysul, Llanybydder a Hendy Gwyn ar Daf.

MWY

Gwynedd yn croesawu swyddi newydd ardal Dysynni

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu cyhoeddiad gan y cwmni newydd o Dywyn, ‘Brighter Foods’ y byddant yn agor cyfleuster cynhyrchu yn y dref a fydd yn darparu swyddi newydd o bwys ar gyfer ardal Meirionnydd.

MWY

Trio deall clefyd y siwgr

Mae tua phedwar miliwn o bobl yn byw â diabetes yn y Deyrnas Gyfunol, ffigwr sy'n rhagweld o gynyddu i 6.25 a chostio £16.9 biliwn i GIG (17% o'i gyllideb flynyddol) erbyn 2035.

MWY

Newyddion

Enwau'n datgelu diwylliant dringo'r 20fed ganrif yng Ngogledd Cymru

Yn ôl ymchwil newydd a gyflwynwyd i gynhadledd ryngwladol y Royal Geographical Society (gydag IBG) yn Llundain gall enw dringfa ddatgelu llawer iawn am yr adeg pryd y cafodd ei dringo gyntaf.

Sheen yn recordio darnau o gerddi Dylan ar gyfer prosiect canol y ddinas

Bydd seren Hollywood, Michael Sheen, yn un o'r lleisiau y bydd ymwelwyr â chanol dinas Abertawe yn ei glywed cyn bo hir yn darllen darnau o gerddi Dylan Thomas.

10 niwrnod o chwaraeon yn rhoi hwb i broffil y ddinas

Mae proffil Abertawe fel dinas chwaraeon wedi cael hwb aruthrol ar ôl 10 niwrnod llawn llwyddiant ym mhob math o chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, athletau, nofio a hwylio.

‘Dŵr Cymru’n rhybuddio am alwadau ffôn ffug’

Mae Dŵr Cymru’n rhybuddio’i gwsmeriaid i fod yn ofalus os ydynt yn cael galwadau ffôn gan bobl sy’n dweud eu bod yn ffonio ar ran y cwmni – rhag ofn mai galwadau ffug ydynt.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Dewi a’r dewis rhwng Porthdinllaen a Chaergybi

Bydd yr hanesydd a’r darlledwr Dewi Prysor yn ymchwilio i’r rheswm y dewiswyd Caergybi yn hytrach na Phorthdinllaen fel porthladd ar gyfer...

Chwaraeon

S4C yn cyhoeddi amserlen gemau byw’r Clwb Rygbi o’r Guinness Pro 12

Mae gemau byw Clwb Rygbi o’r Guinness Pro 12 ar gyfer tymor 2014-2015 yn dechrau ar S4C gyda thaith i’r Eidal pan fydd gêm Zebre v Gleision yn cael ei darlledu ar Sul, 7 Medi.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref