Croesawu adroddiad addysg

Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, wedi croesawu adolygiad rhyngwladol pwysig o addysg yng Nghymru.

Adroddiad Addysg - Ni allant droi eu cefnau ar y condemniad hwn

MAE Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas wedi galw ar i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i feio pawb arall a chynnig gweledigaeth tymor-hir am addysg yng Nghymru wedi i adroddiad rhyngwladol arall weld methiannau yn y system addysg.

MWY

S4C yn lansio gwefan Clic newydd

Heddiw mae S4C wedi lansio gwasanaeth ar-lein Clic ar ei newydd wedd gyda system newydd sy'n golygu bod gwylio cynnwys y Sianel, yn fyw ac ar-alw, yn fwy cyfleus nag erioed.

MWY

Goronwy Wynne yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr i Goronwy Wynne o Sir y Fflint, am ei gyfraniad hyd-oes i natur a botaneg.

MWY

Alun Jones yn ennill Medal Goffa Syr T.H. Parry-Williams

Alun Jones, yn wreiddiol o Sir Gâr, ond sydd wedi ymgartrefu yn Chwilog erbyn hyn, yw enillydd Medal Goffa Syr T.H.Parry-Williams er clod eleni.

MWY

Rhagor o gyllid adfywio i ardaloedd amddifadus

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Tai ac Adfywio wedi cyhoeddi y bydd £2 filiwn arall ar gael i helpu i adfywio rhai o ardaloedd mwyaf amddifadus Cymru.

MWY

Newyddion

Yr Urdd yn lansio Ap digwyddiadur Cymraeg cyntaf

YMUNODD Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, â chriw o ieuenctid Urdd Gobaith Cymru yn Ynys Môn i lansio’r Ap Digwyddiadur Cymraeg cyntaf o’i fath i blant a phobl ifanc ddydd Mawrth.

Galw am amserlen gweithredu gan Gyngor Sir Gâr

Ar eu ffordd i mewn i gyfarfod o'r cyngor llawn yn Neuadd y Sir fore Mawrth nesaf, bydd cynghorwyr sir Caerfyrddin yn derbyn copi o amserlen y Cyngor ei hun am y mis nesaf gan aelodau o Gymdeithas yr Iaith.

Y lle gorau i weld dolffiniaid

Mae dydd Llun, 14 Ebrill yn Ddiwrnod Dolffin Cenedlaethol, a'r lle gorau i weld y boblogaeth fwyaf o ddolffiniaid trwynbwl yn Ewrop yw ar hyd arfordir ysblenydd Ceredigion yng Ngorllewin Cymru.

Dyddiad newydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer gwaith adeiladu ysgol gwerth miliynau o bunnoedd

Bydd gwaith yn dechrau dros wyliau'r Pasg ar ysgol gynradd o'r radd flaenaf newydd gwerth miliynau o bunnoedd yn Abertawe.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Morwyn fach a brenhines yr aelwyd

Dywed hen wireb nad oes modd mwynhau’r melys heb ddioddef hefyd y chwerw. Hynny yw, mae i bob pleser ei bris. Ie, mêl a wermod. A phrofais hynny hyd yr eithaf yr wythnosau diweddar hyn.

Hamdden

Y Gwyll/Hinterland yn dychwelyd

Mae’r gyfres dditectif arloesol Y Gwyll / Hinterland yn dychwelyd i’r sgrin. Mae’r partneriaid darlledu S4C a BBC Cymru Wales yn falch o gyhoeddi y bydd gwaith yn cychwyn ar gyfres newydd bum-rhan ym mis Medi 2014.

Chwaraeon

Y chwiban olaf ar Y Maes Rhyngwladol i Huw Llywelyn Davies

Penwythnos olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2014 fydd sylwebaeth olaf Huw Llywelyn Davies mewn gêm ryngwladol ar S4C. Adeg y gêm rhwng Cymru a’r Alban ddydd Sadwrn yn Stadiwm y Mileniwm, mae’n rhoi’r meic rhyngwladol lawr, wedi 32 mlynedd o sylwebu’n Gymraeg ar S4C.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref