Galw am neilltuo cyllid cyfalaf i ehangu Addysg Gymraeg

MAE Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio rhaglen cyllid cyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif, i gynnwys maen prawf penodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol i gynyddu darpariaeth addysg Gymraeg.

MWY

Data yn dangos bod nifer sylweddol o leoedd dros ben yng ngharchardai Cymru

Mae data newydd gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn dangos y bydd agor ‘arch-garchar’ newydd ym Mhort Talbot yn arwain at leoedd dros ben mewn carchardai yng Nghymru.

MWY

 

Newyddion

Cyfle i gofio a diolch am gyfraniad Sioned James

Bydd S4C yn talu teyrnged i'r diweddar Sioned James nos Wener, 7 Ebrill mewn rhaglen arbennig Cofio Sioned James.

Prif Weinidog Carwyn Jones yn cefnogi Apêl Dwyrain Affrica DEC Cymru

Mae Prif Weinidog Carwyn Jones wedi annog pobl yng Nghymru i gefnogi Apêl Dwyrain Affrica DEC Cymru (Pwyllgor Argyfyngau Brys), sydd yn gweithredu i helpu miliynau o bobl sy’n wynebu newyn ar draws y rhanbarth.

Gwaith adeiladu 2 sgrin sinema newydd Galeri i ddechrau wythnos nesaf

Bydd prosiect cyfalaf gwerth bron i £4m yng nghanolfan Galeri, Caernarfon yn cychwyn wythnos nesaf.

Mae croeso i ffoaduriaid yma – Annibynwyr Sir Gâr

Mae corff sy'n cynrychioli bron i 3,000 o aelodau eglwysi Annibynnol yn Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio yn unfrydol i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi plant, merched a dynion sy'n chwilio am noddfa rhag peryglon rhyfel a therfysg.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Galwad am Gonfensiwn Cyfansoddiadol

Ar adeg ein bod yn nesáu at groesffordd o ryw fath yn ein taith drwy’r ynys, mae Glyndŵr Cennydd Jones yn archwilio pam mae angen Confensiwn Cyfansoddiadol

Hamdden

John Ogwen yn ymuno efo Pobol y Cwm

Bydd John Ogwen, un o actorion enwocaf Cymru, yn ymuno hefo Pobol y Cwm fis nesaf.

Chwaraeon

Ffawd Cymru yn eu dwylo eu hunain

BYDD angen i Gymru wyrdroi hanes yn Stadiwm Aviva, Dulyn heno os am gadw’r gobaith o gyrraedd rowndiau olaf Cwpan y Byd pêl-droed yn Rwsia blwyddyn nesaf.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref