Ymweliadau dirybudd heb ddangos unrhyw faterion systemig a oedd yn destun pryder am ofal cleifion mewn ysbytai

Yn ôl adroddiad , roedd cyfres o ymweliadau dirybudd ag ysbytai cyffredinol dosbarth ledled Cymru, i brofi safonau gofal, heb weld “unrhyw faterion systemig a oedd yn destun pryder”

MWY

Y Cymro yn cefnogi ymgyrch Darllena.Datblyga

Mae elusennau amlwg, sefydliadau, athrawon ac awduron plant wedi lansio cenhadaeth genedlaethol yng Nghymru i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

MWY

Awdurdodau lleol yng Nghymru yn cymryd camau cryfach yn erbyn sbwriel

Mae ystadegau newydd Llywodraeth Cymru’n dangos bod awdurdodau lleol wedi bod yn rhoi mwy o hysbysiadau cosb penodedig am droseddau amgylcheddol fel gollwng sbwriel a baw cŵn.

MWY

Sioe agoriadol Pontio ddim yn cael ei llwyfannu yn y flwyddyn newydd

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â'r oedi i agoriad Pontio, mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd hi'n bosibl llwyfannu cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o Chwalfa yn y flwyddyn newydd fel y gobeithiwyd. 

MWY

Newyddion

Cyhoeddi Ymgeisydd y Blaid yn Abertawe

MAE aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Gorllewin Abertawe wedi dewis ymgynghorydd busnes a thechnoleg gwybodaeth Harri Roberts yn ddarpar ymgeisydd ar gyfer Etholiad Cyffredinol San Steffan y flwyddyn nesaf

Galw am godi pont dros dro dros yr Afon Dwyryd

Mae Cynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd, Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth yn galw ar y contractwr sy’n gyfrifol am y cynllun £19.5miliwn i godi Pont Briwet newydd rhwng Penrhyndeudraeth a Thalsarnau i godi pont dros dro ar unwaith.

Dim Cymraeg yn y Bil Cynllunio? Rhaid i Carwyn Jones ystyried ei sefyllfa

Bydd caredigion yr iaith yn codi cwestiynau am safle Carwyn Jones yng nghabinet Llywodraeth Cymru os nad oes sôn am y Gymraeg ar wyneb y Bil Cynllunio, dyna rybudd Cymdeithas yr Iaith ar drothwy cyhoeddi'r ddeddfwriaeth.

Dim lle canolog i'r Gymraeg yn y Bil Cynllunio, galw ar i Carwyn Jones ymddiswyddo

Dylai Carwyn Jones ymddiswyddo fel y Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg am fod Bil Cynllunio a gafodd ei gyhoeddi heddiw (Dydd Llun, Hydref 6ed) wedi methu rhoi lle canolog i'r iaith, yn ôl y grŵp pwyso Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Pen-blwydd Hapus 40 Pobol y Cwm

Mae’n anodd cofio bywyd yng Nghymru heb yr opera sebon eiconig, Pobol y Cwm, ac eleni mae’n 40 oed!

Chwaraeon

S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar Sgorio

Bydd isdeitlau Saesneg yn cael eu darparu ar gyfer y rhaglen Sgorio yn gyfan o hyn ymlaen, cyhoeddodd S4C.

Galeri Lluniau