Cyhoeddi Prif Weithredwr newydd S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi fod Owen Evans wedi ei benodi yn Brif Weithredwr S4C  i olynu Ian Jones.

MWY

Cyfarwyddwr cerdd Eisteddfod Llangollen yn ymddiswyddo

AR ôl chwe blynedd yn swydd cyfarwyddwr cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, fe fydd Eilir Owen Griffiths yn ymddiswyddo o’i rôl yn dilyn dathliadau 70ain yr Eisteddfod eleni.

MWY

Newyddion

Dau ddigywddiad yn Aber yn cyd-weithio

MAE dau o brif ddigwyddiadau blynyddol Aberystwyth am ddod at ei gilydd i gynnig cystadleuaeth i blant a myfyrwyr ysgol leol.

Cyfle i glywed gig Jarman am ddim!

MAE uchafbwyntiau Gŵyl Cefni wedi cael eu gyhoeddi ac mae’r ymateb eisoes wedi bod yn frwd.

Pobl ifanc yn galw i’w llais gael ei glywed yn Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2017

Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, sydd yn cael ei chyhoeddi ar 18 Mai, yn galw eleni am gydraddoldeb i bobl ifanc ac i lais pobl ifanc gael ei glywed.

Lansio rhestr statudol gyntaf y DU o enwau lleoedd hanesyddol

Mae adnod ar-lein newydd, sydd eisoes wedi cofnodi bron 350,000 o enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru gan gadw eu pwysigrwydd hanesyddol am genedlaethau, yn cael ei lansio heddiw gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Galwad am gic ym mhen ôl y parchusrwydd bondigrybwyll

Carlow, yr oeddet wych! Wythnos o chwerthin, creu cerddoriaeth ac yfed gormod o Smithwicks yn ogystal ag ambell drip allan i’r wlad oedd wythnos yr Ŵyl Ban Geltaidd i’n criw bach ni a aeth draw i’r Ynys Werdd yn y fan.

Hamdden

Golwg ar 24 awr olaf gyrfa rygbi liwgar Mike Phillips

Ar ôl gyrfa broffesiynol yn ymestyn 14 mlynedd, fe ddaeth amser Mike Phillips ar y cae rygbi i ben yn ddiweddar

Chwaraeon

Un gêm i fynd i weld pwy fydd yn chwarae yn yr Europa

HEN glwb neu glwb ifanc fydd y pedwerydd i gynrhychioli Cymru yn Ewrop yr haf hwn.