Galw ar Lywodraeth Cymru i symud ar fyrder i greu croesfan ddiogel ym Mhenrhyndeudraeth

Yn dilyn ail ddamwain yn ymwneud â phlentyn ar brif ffordd yr A487 ym Mhenrhyndeudraeth yng Ngwynedd, mae’r Cynghorydd Plaid Cymru dros yr ardal, Gareth Thomas yn galw ar y Gweinidog dros Drafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru i symud ar fyrder i gyflwyno croesfan ddiogel yn y dref.

MWY

Galw am leoli'r Awdurdod Cyllid newydd yng Nghaernarfon

Mae Sian Gwenllian wedi galw ar Carwyn Jones i ystyried Caernarfon fel lleoliad i’r awdurdod cyllid arfaethedig a fydd yn gweinyddu’r pwerau trethu newydd sy’n dod i Gymru

MWY

Newyddion

Enillydd The Apprentice yn yr Ardd Fotaneg

Bydd y wraig fusnes ac enillydd ‘The Apprentice’ Alana Spencer yn dechrau ei bywyd newydd, cyffrous fel y mentrwr wedi’i chefnogi gan Alan Sugar, yn Ffair Fwyd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Is-Ganghellor yn codi £10,000 tuag at gymorth i fyfyrwyr

Mae gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb ariannol diolch i her triathlon yr Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro John Grattan.

Llenyddiaeth Cymru yn comisiynu adolygiad o Wobrau Llyfr y Flwyddyn

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei fod yn comisiynu adolygiad o Wobrau Llyfr y Flwyddyn.

Parc Gwyddoniaeth Menai yn dechrau darparu cyflogaeth i bobl ifanc

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc), sy’n is-gwmni sydd o dan berchnogaeth lwyr Prifysgol Bangor ac sydd wrthi'n cael ei ddatblygu yn Ynys Môn, wedi ymroi i ddarparu cyflogaeth o safon uchel i'r rhanbarth.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ymgais i dawelu ceidwad effro hawliau pobl rydd am byth

Rhyddid y wasg yw un o brif bileri unrhyw gyfundrefn wâr. Pan fo cyfundrefn yn troi'n dotalitaraidd, cam cyntaf pwy bynnag sy'n llywodraethu yw gosod cyfyngiadau ar newyddiaduriaeth. Sensoriaeth yw'r ateb.

Hamdden

Hillsborough – Yr Hunllef Hir

YM mis Ebrill 2016 fe wnaeth rheithgor yn y cwest i farwolaethau 96 o gefnogwyr tîm pêl-droed Lerpwl yn Hillsborough ym 1989 gasglu eu bod wedi cael eu lladd yn anghyfreithlon.

Chwaraeon

Gôl Jamie Price yn y rhwyd a’r llyfrau hanes

CYN mynd am eu cwpan cyntaf eleni mi gafodd y Seintiau Newydd siglad i’w gofio.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref