Llai o bobl yn marw o glefyd yr afu sy’n gysylltiedig ag alcohol

Mae llai o gleifion yn marw o glefyd yr afu sy’n gysylltiedig ag alcohol, ond mae angen i bobl wneud mwy o hyd i osgoi cyflyrau ar yr afu y mae modd eu hatal.  

MWY

Trawsfynydd yn gartref i fflach-amgueddfa

Mae Trawsfynydd yn croesawu ei fflach-amgueddfa gyntaf dros yr haf ac yn gwahodd y cyhoedd i hel atgofion.

MWY

Cofio Gwynfor a 1966 - digwyddiad i ddathlu trobwynt yn hanes Cymru

Bydd torf fawr o bobl o bob rhan o Gymru yng Nghaerfyrddin ddydd Sadwrn yma i goffáu buddugoliaeth hanesyddol Gwynfor Evans fel Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru union 50 mlynedd yn ôl.

MWY

Newyddion

Ymgyrch sticeri ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau GIG sydd ar gael ar y stryd fawr

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Vaughan Gething, wedi lansio ymgyrch sticeri ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau GIG sydd ar gael ar y stryd fawr.

Cysgu dan y sêr gydag RSPB Cymru

Mis Gorffennaf yma mae oedolion a phlant fel ei gilydd yn cael eu gwahodd i fwynhau haf bythgofiadwy, wrth i RSPB Cymru ei hannog unwaith eto i dreulio noson yn y gwyllt fel rhan o’i fenter flynyddol, Cysgu Dan y Sêr.

“Hen bryd symyd ymlaen gyda’r achos fusnes dros Ysgol Feddygol ym Mangor”: Sian Gwenllian

Mae AC Plaid Cymru dros Arfon, Sian Gwenllian, wedi dwyn pwysau unwaith yn rhagor ar Lywodraeth Cymru i symyd ymlaen gyda’r achos fusnes dros Ysgol Feddygol ym Mangor, er mwyn mynd peth o’r ffordd at ateb y prinder mewn doctoriaid a meddygon teulu drwy Gymru.

Leanne Wood yn annog gweithredu pendant i roi buddiannau Cymru ar agenda’r Prif Weinidog

Mae Leanne Wood heddiw wedi herio’r Prif Weinidog Carwyn Jones i gadarnhau pryd fydd Prif Weinidog newydd Prydain yn ymweld â Chymru.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Cariad at yr Eisteddfod wedi oeri dros y blynyddoedd

‘Syrpraisi how fflai taim!’ Ebychiad gan Ifas y Tryc yw hwnna, creadigaeth fawr yr annwyl Wil Sam. Ceisio cyfleu oedd Ifas mor gyflym yr ehed amser.

Hamdden

Ysgrifennu llyfr yn help i symud ymlaen hanner can mlynedd ar ôl trychineb Aberfan

AR yr 21ain o Hydref 1966, fe gafodd pentref Aberfan ym Merthyr Tydful ei hysgwyd gan un o’r trychinebau mwyaf yn hanes Cymru a Phrydain.

Chwaraeon

Gemau byw PRO12 yn dychwelyd i nos Sadwrn ar S4C

Bydd gemau rygbi byw S4C o gystadleuaeth y Guinness PRO12 yn dychwelyd i nosweithiau Sadwrn o ddechrau tymor 2016-2017.