CFfI Cymru’n mynd i’r afael â phroblemau ariannol

Mae CFfI Cymru’n galw ar randdeiliaid i helpu i sicrhau ei ddyfodol, yn dilyn newyddion bod y mudiad i golli ei brif ffynonellau cyllid o ddwy ffrwd.

MWY

Cydweithredu gydag Awstralia ar fenter cymorth gamblo yng Nghymru

Mae un o wasanaethau cymorth gamblo mwyaf blaenllaw'r byd, Ffederasiwn Gamblo Cyfrifol Fictoria, yng ngogledd Melbourne, Awstralia, wedi ffurfio cydweithrediad strategol gydag Ystafell Fyw Caerdydd i'w helpu i ddatblygu ei fenter arloesol, Curo’r Bwci, yng Nghymru.

MWY

Cefnogi cynlluniau 'cyffrous' canol Abertawe

Mewn cyfarfod Cabinet lle cymeradwywyd nifer o gynigion ar gyfer canol dinas Abertawe, dywedodd y Cyng. Rob Stewart mai dyma'r adeg i gyflwyno canol dinas y mae pobl Abertawe'n ei haeddu.

MWY

Llai o bobl yn marw o ddiabetes yng Nghymru

Mae nifer y bobl sy’n marw o gyflyrau sy’n gysylltiedig â diabetes yng Nghymru yn parhau i ostwng, tra bod cyfanswm y gost i GIG Cymru o ddarparu gofal ar gyfer yr afiechyd yn fwy na hanner biliwn o bunnau’r flwyddyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.

MWY

Datblygiadau ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd

Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi amlinellu camau nesaf y prosiect i adeiladu ffordd osgoi newydd yr A487 Caernarfon i Bontnewydd.

MWY

Newyddion

Croesawu arolwg ar y defnydd o'r iaith Gymraeg

Heddiw [dydd Iau, 29 Ionawr] croesawodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, gyhoeddiad arolwg manwl o’r ffordd y mae pobl yn defnyddio'r Gymraeg.

Bu llymder yn boen i gyd heb ddim elw i bobl Cymru

Mae llymder wedi methu yn ôl ei safonau ei hun, ac yn ei le, dylid cael agenda o degwch economaidd

Cadw Gŵyr yn arbennig

Bydd cadw etifeddiaeth gyfoethog a diwallu anghenion byw yn yr 21ain ganrif yn rhan o gynllun wedi'i ddiweddaru i reoli Gŵyr.

Cau Stryd Fawr Aberteifi dros dro

Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw hanfodol yng nghyffiniau’r Stryd Fawr, Aberteifi.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Beti George yn teithio i Affrica i ymchwilio i DNA y Cymry

Fe fydd Beti George, un o gyflwynwyr cyfres newydd S4C, DNA Cymru, yn ymddangos ar raglen Heno nos Wener, 16 Ionawr.

Chwaraeon

Darlledu gêm gwpan FA Wrecsam v Woking yn fyw

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o bec...

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref