Ailgylchu yng Nghymru yn cyrraedd y lefel uchaf erioed

Mae ffigurau newydd dros-dro sy’n cael eu cyhoeddi heddiw  yn dangos bod ailgylchu yn parhau i gynyddu a’i fod ar y lefel uchaf a gofnodwyd erioed.

MWY

Nifer o ddysgwyr Cymraeg yn parhau i gynyddu ym Mhatagonia

Mae’r adroddiad diweddaraf ar Brosiect yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia yn dangos bod y nifer y dysgwyr Cymraeg yn y rhanbarth yn parhau i gynyddu.

MWY

Angen fersiwn Gymreig o ddata economaidd ‘GERS’, medd Adam Price

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, heddiw wedi galw am gyflwyno data economaidd penodol i Gymru er mwyn gwella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael am gyflwr ein heconomi.

MWY

Cynghorwyr yn beirniadu diffyg gwybodaeth bendant am gynlluniau atal llifogydd

MAE dau o gynghorwyr Porthmadog yn dweud eu bod yn cael eu hamddifadu o wybodaeth gan asiantaethau atal llifogydd ac yn galw am atgyweirio a diweddaru buan ar system ddraenio’r ardal sydd bellach yn 200 mlwydd oed.

MWY

Newyddion

Pedair tarten ac un tenor - Yr enwog Dai Chef i ail greu ei bryd teilwng o Pavarotti

Bydd pen cogydd enwog yn ail greu’r pryd cofiadwy a goginiodd i’r tenor chwedlonol Luciano Pavarotti.

Y cyn-weinidog Leighton Andrews yn ymuno â Phrifysgol Caerdydd

Mae cyn-Weinidog Llywodraeth Cymru, Leighton Andrews, ar fin ymgymryd â rôl newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ceredigion yn arwain y ffordd ar ailgylchu

Mae Aelod y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas AC wedi rhannu ei feddyliau ynglŷn â’r canlyniadau ailgylchu gwastraff diweddaraf.

Annog trigolion i dorri llysdyfiant sydd wedi gordyfu

Oherwydd fod cymaint o dyfiant o erddi ym Môn yn amharu ar lwybrau a ffyrdd mae’Cyngor Sir Môn wedi mynd i’r afael â’r broblem.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Mae’n ddrwg gen i fod mor grintachlyd. Ond ni wnaeth y Mabolgampau Olympaidd fy nghyffroi o gwbl

Hwrê! Rwy’n dathlu! Rwy’n teimlo fel rhedeg o gwmpas bwrdd y gegin ond bod fy hen bengliniau’n gwichian gormod

Hamdden

Cian Ciáran yn edrych ymlaen at ddathlu ail-lansiad Fuzzy Logic y Super Furry Animals

MAE hi ychydig dros flwyddyn ers i Cian Ciarán ddychwelyd i’r sin cerddorol gyda’r Super Furry Animals yn dilyn seibiant estynedig.

Chwaraeon

Gêm arall i brofi pa mor dda yw’r Bangor newydd

Y gêm sy’n cael y prif sylw y tro hwn yw honno rhwng Bangor a’r Bala.