Hei Mr Urdd! Darren Morris yn dathlu'r deg

I NIFER o blant siroedd Fflint a Wrecsam, Mistar Urdd yr ardal, yn llythrennol, yw Darren Morris, swyddog datblygu’r Urdd yn yr ardal. Gyda Sir y Fflint ar fin croesawu’r Eisteddfod i dir Ysgol Uwchradd y Fflint, (30 Mai - 4 Mehefin), mae ganddo ddau reswm arall dros ddathlu eleni.

MWY

Beth all Kirsty Williams gyflawni?

Pan dynnwyd llun cyntaf y Prif Weinidog, Carwyn Jones a’i gabinet newydd yn y pumed Cynulliad nid oedd golwg o Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg. Yn swyddogol roedd yn rhaid iddi hi dderbyn sêl bendith ei phlaid cyn derbyn y cynnig. 

MWY

Craig goffa Elvis yn mynd o Gymru i Graceland

MAE darlun o graig adnabyddus ar fynydddir canolbarth Cymru sy’n cael ei ystyried yn deyrnged genedlaethol i Elvis Presley, nawr i gael lle o anrhydedd yn Graceland, ym Memphis Tennessee.

MWY

Newyddion

Plant sy'n ffoaduriaid yng Ngwlad Groeg wedi bod heb addysg am gyfartaledd o 1.5 mlynedd

Mae plant sy’n ffoaduriaid ac sy’n gaeth yng Ngwlad Groeg wedi bod heb addysg am gyfartaledd o flwyddyn a hanner, sy’n rhoi cenhedlaeth ar risg drwy wadu iddynt yr hawl i addysg, yn ôl Achub y Plant.

Tich Gwilym yn parhau i ysbrydoli cerddorion Cymru

Mae Tich Gwilym yn adnabyddus am ei berfformiadau o Hen Wlad fy Nhadau ac am chwarae gyda rhai o artistiaid mwyaf eiconig y sîn roc Gymraeg. ...

Carwyn Jones yn penodi ei Gabinet a'i Weinidogion newydd

Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi ei Gabinet a’i Weinidogion newydd wrth i Lywodraeth Cymru ddechrau ar ei rhaglen uchelgeisiol i adeiladu Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.

Leanne Wood yn croesawu’r llywodraeth newydd ond yn rhybuddio y bydd canlyniadau os byddant yn methu

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ymateb i benodi Cabinet newydd y llywodraeth.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Nid yw’r Cymry yn cyrmyd eu doniolwch yn ddigon difrifol!

Ar hyn o bryd mae Theatr Felin-fach mewn cydweithrediad â Theatr Gymunedol Troedyrhiw wrthi’n perfformio clasur Idwal Jones, Pobl yr Ymylon.

Hamdden

Bardd Plant Cymru yn defnyddio Trydar i lansio ei chyfrol newydd

Rhwng 8 a 9 o’r gloch nos Fercher , yn ystod yr Awr Gymraeg, bydd Anni Llŷn yn lansio ei chyfrol newydd Dim Ond Traed Brain ar gyfrif Trydar Bardd Plant Cymru (@BarddPlant).

Chwaraeon

Clod i’r clwb a gadwodd yr awyrenwyr o Ewrop

Pwy ddywedodd fod angen gemau ailgyfle? Petai’r pedwar cyntaf yn y tabl wedi eu dewis ar eu hunion i chwarae yn Ewrop yr haf hwn fyddai hi ddim wedi gwneud dim gwahaniaeth.

Galeri Lluniau