Enwi Gogledd Cymru yn un o ranbarthau gorau'r byd ar gyfer 2017

Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathliadau mawr yng Nghymru a hynny am fod y Gogledd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf Lonely Planet sef ‘Best in Travel 2017’  – yr unig gyrchfan yn y DU i gyrraedd y rhestr.

MWY

Prif Weinidog yn croesawu penderfyniad Heathrow

Mae Prif Weinidog Cymru wedi croesawu’r cyhoeddiad y bore ma i ehangu maes awyr Heathrow a chreu trydedd llain lanio yno.

MWY

Biliwn i Gymru: Plaid Cymru yn mynnu ei chyfran o arian Heathrow

Dylai Cymru gael rhan o’r buddsoddiad cyhoeddus yn Heathrow, yn ôl AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards.

MWY

Datganiadau 90 eiliad i fywiogi trafodion y Cynulliad

BYDD Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael cyfle i godi materion amserol mewn slotiau 90 eiliad newydd yn y Cyfarfod Llawn.

MWY

Cam pwysig ymlaen i sicrhau gwasanaethau cyhoeddus gwbl ddwyieithog

Bydd disgwyl i gynghorau Cymru gynnal awdit o siaradwyr Cymraeg yn y gweithlu er mwyn asesu sut mae darparu gwasanaethau dwyieithog yn well, wedi i Lywodraeth Cymru gytuno i osod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i wella’r ddarpariaeth.

MWY

Newyddion

Arian Loteri o’r diwedd i barc unigryw sglefrio Aberystwyth

Derbyniodd Cyngor Tref Aberystwyth gadarnhad gan Gronfa Loteri Fawr Cymru fod eu cais am arian grant i ddatblygu'r parc sglefrio Kronberg yn llwyddiannus.

Cyhoeddi enillwyr Ffotomarathon Aberystwyth

Cynhaliwyd chweched ffotomarathon Aberystwyth fel rhan o wyl FfotoAber ddydd Sadwrn.

Cynllun newydd Cyngor Sir Gâr i gasglu gwastraff gardd yn cael ei gymeradwyo

MAE cynllun newydd i gasglu gwastraff gardd wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr.

Cyhoeddi cyflwynwyr Sioe Frecwast BBC Radio Cymru Mwy

Mae BBC Radio Cymru wedi cyhoeddi cyflwynwyr newydd Sioe Frecwast yr orsaf radio dros dro, Radio Cymru Mwy o wythnos nesaf ymlaen.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Mae cwlt y clown yn mynd yn ôl canrifoedd

ROEDD y tonfeddi ddoe a’r papurau heddiw’n gyforiog o hanesion y ffyliaid gwirion sy’n gwisgo fel clowns ac yn ceisio brawychu pobl.

Hamdden

Cyhoeddi'r llyfr lliwio Cymraeg cyntaf i oedolion

Cyhoeddir y llyfr lliwio cyntaf Cymreig i oedolion yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa

Chwaraeon

Craig arall i’r Derwyddon ei dringo yn erbyn y Bala

Wedi cael eu sgubo o’r neilltu yng Nghaerdydd mae Derwyddon Cefn yn wynebu tasg yr un mor galed y nos Wener yma. Roedd yn gwrbins go iawn yn erbyn Met Caerdydd y Sul diwethaf a thîm Huw Griffiths yn colli 5-0.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref