Rasio ym Mae Caerdydd

Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.

MWY

Dyddiau ap-us i wiwerod coch

Mae pobl sy’n hoff o wiwerod coch wedi gwirioni gydag ap newydd sy’n helpu i achub y rhywogaeth.

MWY

Darganfod troed y deinosor Cymreig

Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod dau frawd wedi darganfod un o’r deinosoriaid Jwrasig cynharaf yn y byd ar draeth Larnog, ger Penarth yn ne Cymru. 

MWY

Canfod trysor Llychlynnaidd ger Caernarfon

Heddiw, cyhoeddodd Crwner Gogledd Orllewin Cymru mai trysor yw’r celc o arian Llychlynnaidd sy’n cynnwys darnau arian ac ingotau. Cafwyd hyd i’r trysor yn Llandwrog ar 2 Mawrth 2015 gan Mr Walter Hanks a’i ddatgelydd metel.

MWY

Llywodraeth Plaid Cymru am ymrwymo i gydraddoldeb yn y gweithle

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts, wedi dweud y byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio tuag at sicrhau cydraddoldeb yn y gweithle a chau’r bwlch cyflog presennol rhwng dynion a menywod.

MWY

Cyfraddau ailgylchu Cymru’n uwch nag erioed

“Mae ffigurau newydd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu”, meddai’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant heddiw.

MWY

Newyddion

Taith rygbi S4C er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru

Wrth baratoi ar gyfer darlledu cystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd 2015, bydd S4C yn mynd â chyn chwaraewyr rygbi Cymru ar daith arbennig er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru.

Llwyfan fawr cyntaf i ddramodydd disglair

MAE drama newydd gan ddramodydd disglair o Ben Llŷn yn paratoi i ysgogi byd theatr Cymru.

Darlledu hanner marathon Caerdydd yn fyw am y tro cyntaf

Mae BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi y bydd yn dangos Hanner Marathon Caerdydd Banc Lloyds ar y teledu yn fyw am y tro cyntaf ddydd Sul, 4 Hydre

Arteffactau o’r Oesoedd Canol a ddarganfuwyd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro’n cael eu datgan yn drysorau

Mae modrwyau aur ac arian y credir eu bod yn dyddio o’r Oesoedd Canol (5ed i’r 15fed ganrif) a’r cyfnod modern cynnar (16eg ganrif) wedi cael eu datgan yn drysorau heddiw gan Grwner E. M. Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Newyddion yn mynd i’r cyfeiriad anghywir?

I ba beth mae’r byd (sef byd y wasg) yn dod?

Hamdden

Pum enwebiad BAFTA Cymru i Y Gwyll

Y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ – sy’n olrhain hanes bywyd y bardd o Abertawe, Dylan Thomas – sy’n arwain yr enwebiadau ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru.

Chwaraeon

Amserlen newydd gemau byw Clwb Rygbi

Bydd gemau byw Clwb Rygbi o’r Guinness Pro 12 ar gyfer tymor 2015-2016 yn cael eu darlledu ar S4C ar amser newydd – 2.15 ar brynhawn Sul - gan ddechrau gyda gêm Y Gleision yn erbyn Zebre ar Sul, 6 Medi.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref