Toriad i S4C yn torri addewid maniffesto'r Ceidwadwyr

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o ddweud 'celwyddau' wedi iddyn nhw gyhoeddi toriad o 26% i grant S4C er gwaethaf addewid ym maniffesto'r Ceidwadwyr i 'ddiogelu' cyllideb y sianel.

MWY

Oedi cyn trydaneiddio rheilffordd

Wrth ymateb i'r newyddion y bydd oedi cyn trydaneiddio rheilfordd y Great Western hyd at rhywbryd rhwng 2019 a 2024, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys Jonathan Edwards AS: "Mae'r cyhoeddiad hwn yn cadarnhau ofnau mae Plaid Cymru wedi eu lleisio ers sbel bellach.

MWY

Tro-pedol y Ceidwadwyr ar S4C yn sarhad i Gymru

Mae Liz Saville Roberts AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd wedi rhoi beirniadaeth hallt o benderfyniad Llywodraeth y DG i dorri cyllideb S4C yn sgil yr Adolygiad Gwariant.

MWY

Apêl am atgofion o’r hen ysbyty oedd ar yr un safle hanesyddol â’r ganolfan dementia

Cafodd apêl ei lansio am eitemau cofiadwy ac atgofion am ysbyty cymunedol yng Nghaernarfon roedd pobl yn hoff iawn ohono.

MWY

Croesawu pwerau treth incwm heb refferendwm

Mae Jonathan Edwards AS Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm - buddugoliaeth i Blaid Cymru, y cyntaf i ddadlau am newid o'r fath.

MWY

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn rhagori ar ei darged wyth munud

Mae ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod bron i 70% o bobl a oedd â salwch neu anafiadau a oedd yn rhoi bywyd yn y fantol wedi cael ymateb brys o fewn wyth munud yn ystod mis cyntaf cynllun peilot a gynhelir dros flwyddyn i brofi newidiadau i Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 

MWY

Newyddion

Nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn

Heddiw bydd Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yn pwysleisio ei ymrwymiad i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod mewn tri digwyddiad gwahanol.

Cyngor Cymuned Cynwyd: Adroddiad yr Ombwdsmon 'yn anghywir'

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi codi cwestiynau am gywirdeb cyfreithiol adroddiad yr Ombwdsmon am bolisi iaith cyngor cymuned Cynwyd.

Cynlluniau rhan olaf prosiect deuoli Blaenau'r Cymoedd yn cael eu harddangos

Bydd cynlluniau arfaethedig ar gyfer rhan olaf prosiect deuoli Blaenau'r Cymoedd yr A465 gwerth £800m yn cael eu harddangos y mis nesaf.

Cost trident yn cynyddu i £2,800 y pen

Cyn cyfrannu i ddadl yr wrthblaid ar Trident yn San Steffan heddiw, mae Arweinydd Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams AS wedi beirniadu’r amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer adnewyddu’r system arfau niwclear, gan alw am gael gwared arni yn gyfan gwbl.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Mrs Brown yn creu cynnwrf yn Fron-goch

Mae’n siŵr y bydd rhai ohonoch yn cofio i mi, dros flwyddyn yn ôl bellach, gyfeirio at rifyn arbennig iawn o ‘Who Do You Think You Are?’ ar BBC2. Testun y rhaglen oedd yr actor a’r comedïwr Brendan O'Carroll, awdur a phrif actor y gyfres gomedi ‘Mrs Bnrown’s Boys’.

Hamdden

Nofel gyntaf Bethan Gwanas i oedolion ers bron i ddegawd

Ddiwedd Tachwedd mi fydd Bethan Gwanas, un o nofelwyr mwyaf poblogaidd Cymru, yn cyhoeddi ei nofel gyntaf i oedolion ers bron i ddegawd.

Chwaraeon

Aberystwyth i aros yn y gwaelodion petai Caerfyrddin yn eu curo

Dwy gêm nos Wener a phedair ar y Sadwrn gawn ni yr wythnos hon. Dyw hi ddim wedi bod yn gyfnod da i Aberystwyth yn ddiweddar a cholli a wnaethon nhw y Sadwrn diwethaf ym Mrychdyn.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref