Penodi Y Deon June Osborne yn Esgob Llandaf newydd

Un o'r arweinwyr eglwys amlycaf a mwyaf profiadol yn ym Mhrydain fydd Esgob nesaf Llandaf.

MWY

Beirniadu Corbyn am 'chwifio’r faner wen' trwy wrthod dadleuon teledu’r arweinwyr

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu Arweinydd y Blaid Lafur wedi i ffynonellau yn agos ato gadarnhau na fydd yn cymryd rhan mewn unrhyw ddadleuon arweinwyr ar y teledu os bydd y Prif Weinidog Theresa May hefyd yn gwrthod.

MWY

Newyddion

Merch fach ysbrydoledig yn anelu i godi £100,000 i ddiolch am driniaeth ei thad

YN ôl ym mis Mai 2015 fe benderfynodd merch fach bump oed o Sir Benfro ei bod eisiau codi arian i’r ward wnaeth drin ei thad o gancr.

Scouting for Girls, Lightning Seeds a Toploader i serennu yng ngŵyl awyr agored y Bala

Bydd y bandiau roc enwog Scouting for Girls, The Lightning Seeds a Toploader yn serennu yn Ŵyl Awyr Agored gyntaf Eryri yn Y Bala ym mis Awst, gyda mwy o enwau mawr i’w cyhoeddi yn fuan.

Penblwydd arbennig i Blaid Cymru ym Mro Waldo

Bydd Plaid Cymru'n nodi hanner can mlynedd lansio ei changen ym Maenclochog gyda noson ddathlu arbennig

Dathlu bywyd Tommy Cooper yng Nghastell Caerffili

Bydd Castell Caerffili yn morio chwerthin ar Ddydd Sadwrn, 15 Ebrill wrth gofio un o feibion enwocaf y dref – Tommy Cooper – mewn Gŵyl Hud a Fez a Chomedi.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Neb yn dal unrhyw ddig am gynnwys cyfrol Operation Julie

DDEUGAIN mlynedd yn ôl daeth ymgyrch Operation Julie i ben gyda charchariad 17 o ddiffynyddion am gyfanswm o 130 o flynyddoedd.

Hamdden

Irfon Williams: canolbwyntio ar y rŵan

“CURODD Ofn ar y drws. Atebodd Ffydd. Nid oedd neb yno.” Dyna oedd geiriau Irfon Williams, gŵr o Fangor sy’n brwydro cancr y coluddyn ers tair blynedd, ar ei gyfrif Twitter, cyn iddo wynebu llawdriniaeth fawr y llynedd.

Chwaraeon

Y Bala’n drydydd a thri o glybiau eraill am fod yn bedwerydd

Yr unig newid ar ddiwedd y tymor yw fod y Bala wedi colli eu lle yn yr ail safle.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref