Ymateb y Llywydd i adroddiad Comisiwn Smith

"Mae Comisiwn Smith wedi gweithio'n gyflym i lunio ei gynigion o ran y camau nesaf i’r Alban. Rwyf wedi dweud yn aml ei bod yn bwysig bod newid cyfansoddiadol yn cynnwys pob cenedl yn y DU - nid yr Alban yn unig.

MWY

Rhaid i Gynghorau adlewyrchu’r bobl maent yn eu gwasanaethu

Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn dweud bod yn rhaid i sefydliadau cyhoeddus, ac yn arbennig Cynghorau, newid i adlewyrchu'n well y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.

MWY

Cynlluniau buddsoddi'n creu 1,100 o swyddi

Ar drothwy Cynhadledd Fuddsoddi DU Cymru 2014 yn y Celtic Manor Resort, Casnewydd, mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.

MWY

Y Cymro yn cefnogi ymgyrch Darllena.Datblyga

Mae elusennau amlwg, sefydliadau, athrawon ac awduron plant wedi lansio cenhadaeth genedlaethol yng Nghymru i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

MWY

Newyddion

Urdd i benodi llysgennad ymhob ysgol

Penodi llysgennad ym mhob ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru – dyna yw tasg Swyddogion Rhanbarth Urdd Gobaith Cymru

Prynwch yn lleol ar ddydd Gwener Gwallgo

Ar ddydd Gwener Gwallgo, mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth wedi annog pobl sy’n siopa i brynu’n lleol.

Bil Cynllunio: Croesawu sylwadau'r Gweinidog ar yr iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu sylwadau'r Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant o flaen y pwyllgor amgylchedd heddiw (Dydd Iau, Tachwedd 27) sy'n awgrymu bydd y Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y Bil Cynllunio.

Cefnogi cynllun i gynorthwyo cyn-filwyr Cymru

Heddiw, lansiodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, ymgyrch newydd i hyrwyddo cerdyn braint i gyn-filwyr yng Nghymru.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Arddangosfa gyntaf yr Galeri

Rhwng Tachwedd 21 – Ionawr 9, bydd yr artist o Fangor, Luned Aaron yn arddangos yn Safle Celf Galeri am y tro cyntaf yn ei gyrfa fel artist.

Chwaraeon

Darlledu gêm gwpan FA Wrecsam v Woking yn fyw

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o bec...

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref