£1bn o gronfeydd strwythurol yr UE wedi cael eu buddsoddi yng Nghymru

Heddiw, cadarnhaodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, fod mwy na £1bn o gronfeydd strwythurol yr UE wedi cael eu buddsoddi mewn cynlluniau ar draws Cymru.

MWY

Gwobrau pwysig newydd i gydnabod y goreuon ym maes dysgu yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn galw ar ddisgyblion, rhieni ac ysgolion i enwebu eu hoff athrawon wrth iddi lansio gwobrau newydd ar gyfer Cymru.

MWY

Bywyd newydd i gyfrifiaduron o Aberystwyth mewn coleg yn Nigeria

Mae cyfrifiaduron o Brifysgol Aberystwyth wedi cael bywyd newydd yn Affrica.

MWY

Bombscare, bagets, madfallddyn ac ibuprofen – atgofion bythgofiadwy Prysor yn yr Ewros

Datgelir anturiaethau gwallgo a swreal yr awdur a’r ffan pêl-droed Dewi Prysor yn ystod pencampwriaeth Ewro 2016 mewn llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon.

MWY

Newyddion

Cefnogi Sadwrn Busnesau Bach

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn pwyso ar bobl Cymru i siopa yn eu hardal a chefnogi busnesau bach dros gyfnod y Nadolig.

Meddygfeydd i gael archwiliad iechyd gan y Cynulliad Cenedlaethol

Bydd ymchwiliad newydd gan un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol yn edrych ar ba mor dda y mae clystyrau meddygon teulu yn datblygu ar draws Cymru

Cannoedd yn cofrestru i gerdded ar draws Cymru dros ffoaduriaid

Bydd taith gerdded 140 milltir ar draws Cymru yn gweld cannoedd o gefnogwyr yn ymuno â thîm craidd o staff Cymorth Cristnogol i godi arian i ffoaduriaid a phobl wedi eu dadleoli ledled y byd.

Grantiau hyrwyddo’r Gymraeg Ras yr Iaith

Yn dilyn Ras hynod lwyddiannus yng Ngorffennaf 2016, mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Fe newidiodd LSD y ffordd wledig o fyw am byth

‘Syrpreisi how fflai taim!’ chwedl Ifas y Tryc. Darllen cyfrol ar hanes ditectif oeddwn, un a fu’n rhan o ‘Operation Julie’, y cyrch cyffuriau mwyaf mewn hanes ar y pryd.

Hamdden

Dathlu degawd Sŵn: mynediad i bob man… ac i bob dim

Dros gant o artistiaid men 11 lleoliad. Dros dridiau swnllyd ym Mhrifddinas Cymru. Dyma ŵyl gerddoriaeth Sŵn oedd yn dathlu ei degfed flwyddyn eleni.

Chwaraeon

Y Seintiau’n chwalu record ac yn mynd eto am Gwpan Cymru

Un deg chwech o gemau a neb wedi eu curo, dyna’r record newydd