Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.

MWY

Cannoedd yn cerdded er cof am Tesni

Dydd Sul ymunodd cannoedd o gefnogwyr gyda rhieni a ffrindiau Tesni Edwards ar daith gerdded noddedig a drefnwyd er cof amdani.

MWY

Myfyriwr yn hyrwyddo rhoi organau

Bydd y tîm Rhoi Organau Cymru yn mynychu Ffeiriau Glas ar draws Cymru rhwng 22-26 Medi fel rhan o ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ymhlith y boblogaeth breswyl fyfyrwyr o newidiadau i ddeddfwriaeth rhoi organau yng Nghymru o 1 Rhagfyr, 2015.

MWY

Rhaglen ddogfen S4C yn derbyn enwebiad Mind Media

Mae rhaglen ddogfen bwerus S4C am gwest mab i ddysgu mwy am broblemau iechyd meddwl ei ddiweddar dad wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau Mind Media 2014.

MWY

Newyddion

Hwb gwerth £1 miliwn i ffermwyr defaid Cymru

Mae Hybu Cig Cymru wedi croesawu'r newyddion y bydd yn rhedeg prosiect newydd gwerth bron £1 miliwn i helpu ffermwyr defaid i fanteisio ar dechnoleg newydd a gwneud mwy o elw.

Cydsyniad Brenhinol i’r Bil Tai newydd

Bydd deddf newydd bwysig yn cyflwyno gwelliannau ar draws y sector tai, gan wella safonau tai, cynyddu nifer y tai fforddiadwy, gwella cymunedau a helpu pobl sy’n agored i niwed.

Yfed oedd yn cau allan yr ofnau a threchu swildod

ER i bennod am y bardd Iwan Llwyd gael ‘ei gwrthod’ ar gyfer cyfrol yn trafod ei waith mae’r gohebydd a’r bardd Karen Owen wedi ei chyhoeddi ei hun.

Her Syniadau Mawr Cymru

Mae'r her wedi cael ei gosod i entrepreneuriaid nesaf Cymru gamu ymlaen i gael eu sbarduno i fusnes fel rhan o ail Her Syniadau Mawr Cymru - un o'r ymgyrchoedd mwyaf o'i fath a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

Mae un o'r cymeriadau mwyaf eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi.

Chwaraeon

Coroni dwy Gymraes yn bencampwyr byd

Dim ond ers pythefnos mae Clwb wedi ymddangos ar S4C ond yn y cyfnod byr yma mae dwy Gymraes wedi eu coroni'n Bencampwyr Byd.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref