Taflu goleuni newydd ar esblygiad dyn

Sut y mae newidiadau hanesyddol yn yr hinsawdd wedi dylanwadu ar esblygiad a mudo dyn?

MWY

Canfod trysor ar Ynys Môn

Mae celc o bedwar arteffact aur a chopr y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

MWY

Condemnio’r gwrthodiad i ganiatáu pleidleisiau i bobl 16 oed yn etholiadau’r Cynulliad

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC wedi condemnio’r ffaith fod Llywodraeth y DG wedi gwrthod caniatáu i’r Cynulliad Cenedlaethol gael y pŵer i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf.

MWY>

Gwahardd smygu mewn ceir sy’n cludo plant yng Nghymru o 1 Hydref

Ar 1 Hydref 2015 bydd gwaharddiad yn cael ei gyflwyno yng Nghymru ar bobl yn smygu mewn ceir sy’n cludo plant, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford

MWY

Gweini rysáit teuluol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Bydd y gwleidydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn gweini rysáit teuluol y mae’n ei drysori yn nathliad Gŵyl Ddewi canolfan ragoriaeth Gymreig.

MWY

Y gwrw garddio Monty Don i annerch dathliad o arddwriaeth Gymreig

Mae’r awdur a’r darlledwr garddio adnabyddus Monty Don wedi cael ei gadarnhau fel y prif siaradwr mewn dathliad o arddwriaeth Gymreig a gynhelir y mis nesaf.

MWY;

Newyddion

Galw ar i Crabb ymddiswyddo dros fethiant datganoli

Dylai Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb ymddiswyddo am iddo fethu gweithredu ar argymhellion Comisiwn Silk, dyna ymateb ymgyrchwyr i’r datganiad heddiw am setliad datganoli’r wlad.

Y Groes Goch Brydeinig yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg

Gall gwirfoddoli fod yn alwedigaeth hynod o foddhaus ac mae’r Groes Goch Brydeinig yn edrych am ragor o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg i ymuno a’u tîm.

Adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm yn ‘gam pwysig’ i wella addysg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru gan yr Athro Graham Donaldson i Lywodraeth Cymru.

Angen gweledigaeth addysg Gymraeg: Ymateb i Adroddiad Donaldson

Er bod Adroddiad Donaldson yn cydnabod cyfraniad addysg Gymraeg, dyw’r adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth am rôl addysg Gymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Dyna honiad RhAG wrth ymateb i’r adroddiad.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Gorffen heb gyrraedd unrhyw fan uchel

Heb ddim rhybudd daeth Lan a Lawr S4C i ben. Cymrodd le Pobol y Cwm ar nos Fercher am rai wythnosau, yn sicr datblygiad oedd i’w groesawu.

Hamdden

Pwy yw'r Cymry?

Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd S4C yn dechrau ar daith epig i geisio ateb y cwestiwn 'Pwy ydy'r Cymry?' gyda rhaglen ddogfen DNA Cymru fel cyflwyniad i gyfres o bwys cenedlaethol fydd yn cael ei darlledu yn yr hydref.

Chwaraeon

Rhoi cweir arall i Ffrainc?

Ar ôl rhoi cweir go iawn i Ffrainc â sgôr o 27-6 yng Nghaerdydd y llynedd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, curo’r un gwrthwyne...

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref