Prif Weithredwr S4C yn galw am degwch i wasanaeth darlledu cyhoeddus Cymraeg

MAE Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, wedi galw am degwch wrth i ddyfodol ariannu S4C gael ei ystyried yn rhan o drafodaeth banel am Ddyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.

MWY

Y cyhoedd i gael dweud eu dweud ar doriadau posib o £9 miliwn

MAE Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cynnig i ganfod barn y cyhoedd ar amrediad o opsiynau posib ar gyfer toriadau i wasanaethau er mwyn pontio’r £9 miliwn y mae’r cyngor yn rhagweld y bydd angen ei ddarganfod o Ebrill 2016 ymlaen.

MWY

 

John Owen-Jones i serennu yn Proms yn y Parc

Bydd seren y West End a Broadway, y canwr John Owen-Jones, yn rhannu'r llwyfan gyda Rebecca Evans yn Proms yn y Parc y BBC ddydd Sadwrn 12 Medi ym Mharc Singleton.

MWY

A yw'n glefyd coeliag?

Mae Coeliac UK, yr elusen genedlaethol ar gyfer pobl â chlefyd coeliag, yn gobeithio cyrraedd pobl sy'n byw gyda chlefyd coeliag yng Nghymru ond heb gael diagnosis, gyda'u digwyddiad wythnos o hyd yn y brifddinas, Caerdydd yr wythnos nesaf.

MWY

Gwersi Cymraeg yn hedfan yn RAF Fali

Mae RAF Fali yn gefnogol iawn i aelodau o’r awyrlu ddysgu Cymraeg tra maen nhw wedi eu lleoli yn Ynys Môn.  Dilynodd 11 aelod o’r awyrlu'r cwrs Cymraeg eleni.

MWY

Newyddion

Gwasanaeth trin canclwm ar gael gan Gyngor Abertawe

Bydd preswylwyr Dinas a Sir Abertawe'n cael y cyfle i fynd i'r afael â'u problemau gyda chanclwm Japan gyda chymorth arbenigwyr y cyngor.

Cynnydd da o ran cadw pobl ifanc mewn addysg a hyfforddiant

Mae un o bolisïau blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer cadw pobl ifanc ar lwybr cadarnhaol o addysg neu hyfforddiant yn llwyddo yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw.

Llond lle o gefnogaeth i ddysgwyr yn yr Eisteddfod

Mae amryw o wasanaethau ar gyfer dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst eleni.

Dathlu bywyd Islwyn Ffowc Elis

BYDD cyfle i ddathlu bywyd Islwyn Ffowc Elis, un o’r awduron mwyaf poblogaidd yn yr iaith Gymraeg, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod eleni.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Neil ap Siencyn - Milwr dros Gymru a derwen ym mhob storm

Yn unigolion, roedd y pedwar yn unigryw. Gyda’i gilydd, roedd cael bod yn eu cwmni’n brofiad amheuthun.

Hamdden

Y Gwyll yn dychwelyd

Bydd rhaid i wylwyr y gyfres Y Gwyll/Hinterland nodi dydd Sul 13 Medi 2015, fel diwrnod pwysig yn eu calendr, gan mai dyna'r dyddiad mae Y Gwyll yn dychwelyd i sgrin S4C.

Chwaraeon

Popeth ar loeren?

 minnau heb gyfeirio wythnos diwethaf at Gêm Brawf gyntaf Cyfres Y Lludw yn dechrau yng Nghaerdydd echdoe, mae criced rhyngwladol yn rhywbeth y mae llawer yn ei ddilyn mewn print neu ar bob math o gyfarpar technegol heblaw teledu yn hytrach na thanysgrifio i sianel lloeren.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref