Rhewi ffioedd dysgu yng Nghymru – yr Ysgrifennydd Addysg

Yr uchafswm ffioedd dysgu y bydd sefydliadau yng Nghymru yn gallu ei godi fydd £9,000, yn dal i fod, ar gyfer 2017/18.

MWY

Teimladau cymysg am adroddiad Sefyllfa Byd Natur Cymru, meddai UAC

Mae Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2016 yn cydnabod y rhan bwysig mae ffermwyr yn cyfrannu tuag at gadwraeth, ond mae yna bwyslais camarweiniol ar rai ffactorau amgylcheddol, dywedodd Undeb Amaethwyr Cymru.

MWY

Myfyriwr o Fangor yn bwriadu cael gwared â phoen cefn

Mae Ned Hartfiel, myfyriwr a raddiodd gyda PhD mewn Economeg Iechyd o Brifysgol Bangor, yn gobeithio lleihau poen cefn ac absenoldeb o’r gwaith yn y DU drwy ledaenu ei raglen cefn iach drwy gwmni sydd newydd ei sefydlu ganddo.

MWY

Naid arall i Aberystwyth yn y Good University Guide

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae Prifysgol Aberystwyth ymhlith y dringwyr mwyaf yn rhifyn diweddaraf The Times and The Sunday Times Good University Guide sy’n cael ei gyhoeddi heddiw.

MWY

Ffoaduriaid wedi ymgartrefu yng Ngwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn falch o fedru cadarnhau fod Gwynedd wedi croesawu’r ffoaduriaid cyntaf o Syria dros yr haf.

MWY

Newyddion

Cofio Kyffin Williams

Mae’r mis hwn yn nodi deng mlynedd ers marwolaeth Kyffin Williams – arlunydd Cymreig enwocaf diwedd yr 20fed ganrif. Fel y no...

Dileu Cymraeg Ail Iaith: Ymgyrchwyr yn croesawu 'cam ymlaen'

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu sylwadau mewn cyfweliad gan Weinidog sy'n awgrymu y bydd y cymwysterau Cymraeg ail iaith yn cael eu disodli gan un cymhwyster newydd i bob disgybl.

Esgob Bangor i redeg Marathon Eryri dros wirfoleddwraig yng ngwersyll Calais

Mae Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John, wedi cyhoeddi y bydd yn rhedeg Marathon Eryri ddiwedd Hydref.

Galw am wirfoddolwyr wrth i “Poppies: Weeping Window” ddod i Gaernarfon

Mae Castell Caernarfon, mewn partneriaeth â 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydol y DG ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r prosiect Cymru dros Heddwch, yn falch o roi lle i “Poppies: Weeping Window” gan Paul Cummins, yr Artist a Tom Piper, y Dylunydd rhwng 12 Hydref a 20 Tachwedd 2016.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Arthur Thomas yn gweld cymylau duon Trump ar y gorwel

FEL pe na bai yn ddigon dyrys yn wleidyddol yn y Deyrnas Unedig ar ôl llanast Brexit, dyma gymylau duon yn ymddangos dros yr Iwerydd. Yr hyn sy’n achosi’r cymylau duon hyn yw gŵr o’r enw Donald Trump.

Hamdden

Pryd fydd Y Gwyll yn ôl ar y sgrin? Datgelu'r ateb heddiw!

DOES dim angen i ddilynwyr Y Gwyll/Hinterland aros yn hwy i wybod pryd bydd ei hoff gyfres ddrama yn ôl ar y sgrin.

Chwaraeon

Cyfle i’r Bala ddangos i Fangor sut mae herio’r Seintiau

Does dim wedi newid yn hanes Bangor mae’n amlwg.