Rhaglen ddeddfwriaethol San Steffan yn bygwth buddiannau Cymru

MAE Arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i Araith y Frenhines ddydd Mercher gan rybuddio fod rhaglen ddeddfwriaethol llywodraeth San Steffan yn peri bygythiad i fuddiannau Cymru.

MWY

Camau i wella cyfraddau goroesi canser yng Nghymru

Gallai canfyddiadau astudiaeth fanwl newydd ar ganser ddangos ffyrdd o wella cyfraddau goroesi canser yng Nghymru.

MWY

Moc Morgan wedi marw

Prin fyddai’r pysgotwyr allai ddweud eu bod wedi pysgota gyda chyn-Arlwydd America. Gallai Moc Morgan a fu farw ddechrau’r wythnos yn 87 oed hawlio’r clod hwnnw wedi iddo fod yn pysgota gyda Jimmy Carter pan oedd yn ymweld â Chymru ddiwedd wythdegau’r ganrif ddiwethaf.

MWY

Cychwyn brechu moch daear yn yr Ardal Triniaeth Ddwys

Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi cyhoeddi bod pedwaredd flwyddyn prosiect pum mlynedd Llywodraeth Cymru i frechu moch daear wedi cychwyn yn yr Ardal Triniaeth Ddwys yn y gorllewin.

MWY

Cyhoeddi amserlen llwyfan y Maes

Mae manylion y bandiau a’r perfformwyr a fydd yn ymddangos ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni wedi cael eu cyhoeddi.

MWY

Cyhoeddi manylion artistiaid Maes B

Mae manylion Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau eleni wedi cael eu cyhoeddi, a bydd bandiau ac artistiaid blaenaf Cymru yn perfformio yn yr ŵyl yn yr Eisteddfod o nos Fercher 5 Awst tan nos Sadwrn 8 Awst.

MWY

Newyddion

Plant sy'n siarad Cymraeg o Batagonia yn ymweld â'r Senedd

Mae plant sy'n siarad Cymraeg o Ysgol yr Hendre, Trelew, Patagonia, wedi cael eu croesawu i'r Senedd gan y Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad.

£6m i helpu pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi

Mae buddsoddiad o £6 miliwn i helpu pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, wedi'i gyhoeddi gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths.

Arbenigwr lymffoedema i blant a phobl ifanc yng Nghymru yw’r cyntaf o’i fath yn y DU

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford wedi cyhoeddi y caiff gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd â lymffoedema eu gwella wrth i swydd benodedigl, sef arbenigwr pediatrig cenedlaethol, gael ei chreu yn GIG Cymru.

A wnewch chi bleidleisio dros ‘fwydydd hyll’?

Wnaethoch chi brynu ‘bwydydd hyll’ o’r Siop dros dro Bwydydd Hyll ym Mangor yn ddiweddar? Ydych chi’n meddwl ei fod yn syniad busnes gwych?

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Dyddiau da 'Y Band'

Weithiau gall y sylw mwyaf distadl eich hitio ar eich talcen fel un o beli mileinig Michael Holding pan oedd bowliwr cyflym India’r Gorllewin ar...

Hamdden

Arddangosfeydd amrywiol yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd

Mae dwy arddangosfa wahanol iawn i’w gweld yn Amgueddfa ac Oriel Gwynedd ym Mangor ar hyn o bryd.

Chwaraeon

Gorffen yn waglaw

Bu ond y dim i Ranbarth Tawe-Nedd-Penybont gyrraedd Ffeinal Mawreddog y PRO12 wedi gornest hynod gyffrous arweiniodd at ddiweddglo siomedig yn Luimneach bnawn dydd Sadwrn diwethaf, canlyniad a welodd y Gweilch yn gorffen y tymor yn waglaw ond tymor arddangosodd addewid mawr ar gyfer dyfodol a ddylai fod yn un llewyrchus.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref