Yr Archdderwydd newydd yn cofio merched Môn

Galw ar i Gymru gofio cyfraniad merched i fywyd y genedl ac i fyd llenyddiaeth a wnaeth Archdderwydd newydd Cymru, Geraint Llifon, ar ôl cael ei orsedd yng Nghaergybi ddydd Sadwrn.

MWY

Arweinydd Plaid Cymru Gwynedd yn galw am bolisi economaidd rhanbarthol newydd

Yn dilyn y bleidlais i’r Deyrnas Gyfunol adael yr Undeb Ewropeaidd (UE), mae Dyfed Edwards, Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Gwynedd, wedi galw am weithredu polisi economaidd rhanbarthol newydd i Gymru.

MWY

Gemau Cymru bump wythnos union cyn Gemau Rio

Union pum wythnos cyn i’r Gemau Olympaidd gychwyn yn Rio, bydd Cymru yn cynnal eu fersiwn eu hunain o’r digwyddiad aml-chwaraeon yng Nghaerdydd.

MWY

Newyddion

Cyfreithiwr lleol fydd ymgeisydd Plaid Cymru yn Is-Etholiad Felinheli

Wrth i Gadeirydd Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru dalu gwrogaeth i Aelod Cynulliad newydd Arfon, Siân Gwenllian, cyhoeddwyd y bydd ymgeisydd newydd Plaid Cymru ar gyfer Ward Y Felinheli, y cyfreithiwr Gareth Griffith, yn sefyll Is-Etholiad ddydd Iau, 14 o Orffennaf.

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn nodi canmlwyddiant Brwydr y Somme

Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn perfformio mewn cyngerdd i nodi canmlwyddiant Brwydr y Somme ar 1 Gorffennaf yn Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd.

Comisiynydd y Gymraeg yn ymateb i ddata am y Gymraeg mewn gofal sylfaenol

Mae ystadegau newydd am wasanaethau gofal sylfaenol drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhoi cyfle i’r Llywodraeth a’r Gwasanaeth Iechyd weithio gyda’i gilydd i wella profiad y claf yng Nghymru, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

Amseriad synhwyrol i adael yr Undeb Ewropeaidd yn hanfodol meddai Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu penderfyniad y Prif Weinidog i ddileu dod â chyfraith Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon i rym ac yn galw ar y DU a’r UE i gytuno ar amserlen synhwyrol ar gyfer gadael

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Braw bod yn rhan o argyfwng ar awyren

BU imi wylio sawl ffilm a rhaglen deledu yn sôn am argyfwng mewn awyren, un ai yn codi o broblem gyda’r peiriannau neu gyda naws terfysgol iddo. Peth arall yw bod yn rhan o argyfwng go iawn mewn awyren.

Hamdden

Bethan Gwanas - O Botany Bay i Gastell Aberteifi

Bydd un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Bethan Gwanas, yn ymweld â Chastell Aberteifi ddydd Iau, y 30ain o Fehefin am 10.30 er mwyn trafod ei nofel ddiweddaraf, I Botany Bay, ymhlith ei llyfrau eraill.

Chwaraeon

Noson i fod yn Gymro, noson o ddiolchgarwch, noson o gyffro

Os mai barddoniaeth oedd Bordeaux, yna darlun o gampwaith celfyddydol oedd Toulouse. Fedra hyd yn oed yr hen Lautrec ddim peintio gwell bortread lliwgar ac argraffiadol o ddrama theatr y byd pêl-droed ag a gafwyd nos Lun.