Cymeradwyo bron £14 miliwn i wella adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo £13.89 miliwn ar gyfer gwella gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

MWY

Chwifio’r faner dros Gymru i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

Yn y cyfnod cyn Dydd Gŵyl Dewi, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno Cymru i’r byd ac yn dangos yr hyn sydd gan y wlad i’w gynnig.

MWY

Myfyriwr dosbarth cyntaf ym Mangor yn wynebu alltudiaeth wythnosau cyn ei arholiadau

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi beirniadu’r Swyddfa Gartref am ddangos difaterwch creulon i dynged un o’i etholwyr sy’n wynebu cael ei halltudio i Sri Lanka

MWY

Newyddion

Golau gwyrdd i fodel llwyddiannus y goleuadau glas

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo bod y model newydd ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys yn cael ei roi ar waith yn ddi-oed, yn sgil ei dreialu’n llwyddiannus.

Cyfle i 18 o bobl ifanc weithio gyda’r Urdd

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru yr wythnos hon eu bod yn chwilio am 18 o bobl ifanc i ymuno gyda hwy fel prentisiaid yn mis Medi.

Ymestyn cyllid y Gwasanaeth Di-waith tan 2020

Mae'r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi y bydd cyllid ar gyfer rhaglen y Gwasanaeth Di-waith yn cael ei ymestyn hyd at fis Awst 2020.

Arian yr UE yn helpu i ymestyn rhaglen ôl-radd mewn gwasanaethau ariannol yng Nghymru

Mae rhaglen ôl-radd sy'n helpu i ddatblygu a chadw gweithwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y sector gwasanaethau ariannol yng Nghymru yn cael ei hymestyn am ddwy flynedd arall o ganlyniad i hwb ariannol o £1miliwn gan yr UE.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Gwahodd Pantycelyn a Bob Dylan i ginio

Ddydd Sul yr 11eg o'r mis hwn roedd hi'n ben-blwydd William Williams Pantycelyn. Fe'i ganwyd 300 mlynedd i'r diwrnod.

Hamdden

Corau Cymru yn cychwyn ar y cystadlu

O nos Sul nesaf ymlaen bydd S4C yn gartref i un o brif gystadlaethau corawl Cymru, Côr Cymru 2017.

Chwaraeon

Bangor i ymdrechu i roi’r drydedd gweir i’r Seintiau

O leia’ fydd y Seintiau Newydd ddim yn ennill pedwar teitl eleni.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref