Ar Log - ar ôl deugain!

Eleni mae grŵp gwerin proffesiynol cyntaf Cymru yn dathlu 40 mlynedd o deithio mewn un-ar-hugain o wledydd dros dri chyfandir.

MWY

Plaid Cymru yn addo gwasanaethau achub-bywyd o fewn awr i bawb yng Nghymru

Mae Gweinidog Iechyd Cysgodol Plaid Cymru Elin Jones heddiw wedi amlinellu addewid maniffesto ei phlaid i sicrhau gwasanaethau achub-bywyd o fewn awr i bawb yng Nghymru.

 

MWY

Owain Tudur Jones – o'r maes chwarae i faes y gad

Bydd llygaid y byd pêl-droed ar Ffrainc yn ystod yr haf wrth i bencampwriaeth Euro 2016 gael ei chynnal yn y wlad.

MWY

 

Newyddion

Pa blaid wleidyddol sy’n cyd-fynd orau â’ch safbwyntiau? Gwefan cyngor ar bleidleisio newydd yn cael ei lansio cyn etholiadau Cymru

Mae gwefan ddwyieithog newydd yn cymharu barn wleidyddol unigolion â safbwyntiau polisiau’r prif bleidiau sy’n cystadlu yn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyngerdd i gofio am Merêd

Caiff cyngerdd arbennig ei gynnal y penwythnos hon er mwyn cofio’r diweddar Dr Meredydd Evans fu farw llynedd.

‘Uffern Rhyfel!’: Brwydr Coed Mametz a’r Celfyddydau - Arddangosfa newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae 2016 gan mlynedd ers brwydr Coed Mametz, un o’r brwydrau mwyaf gwaedlyd ac arwyddocaol a ymladdwyd gan filwyr Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Côr Gobaith yn dathlu dengmlwyddiant

Bydd Côr Gobaith yn dathlu ei ddengmlwyddiant nos Sadwrn, gyda chyngerdd yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth yn cychwyn am 7.00. Mae'r cyngerdd yn dwyn y teitl 'Côr Gobaith, y deng mlynedd cyntaf gobeithio’.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Dathlu pen-blwydd Y Barcud

Yn ddiweddar cyfrannais i raglen ar Radio Wales, un o nifer o gyfrannwyr fu’n edrych yn ôl ar 1976.

Hamdden

Tu ôl i dwyll Iolo Morganwg - llyfr newydd Aled Evans

Twyll Iolo Morganwg a’i ymgais i gymodi yw pwnc nofel newydd sydd eisoes wedi cael canmoliaeth uchel.

Chwaraeon

Gall Llandudno fod yn Ewrop ar y cynnig cyntaf un

Chafodd tref Llandudno ddim dathlu eu bod wedi creu hanes yn eu tymor cyntaf yn yr Uwch Gynghrair.

Galeri Lluniau