Apêl i Carwyn Jones achub canolfan Gymraeg Wrecsam

Mae mudiad iaith wedi gofyn i'r Prif Weinidog Carwyn Jones ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.  

MWY

Ymchwil yn canfod bod mwy o bobl ifanc dan 15 oed yn defnyddio e-sigaréts na thybaco

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn BMJ Open yn dangos bod plant o oedran ysgol gynradd yng Nghymru yn fwy tebygol o ddefnyddio e-sigaréts na thybaco, a bod mwy o ddisgyblion ysgol yn defnyddio e-sigaréts yn lle tybaco hyd at 14-15 oed.

MWY>

Gwyliau’r Pasg yn hwb enfawr i’r diwydiant twristiaeth

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos sut y bu gwyliau’r Pasg yn ddechrau ardderchog i dymor gwyliau’r diwydiant twristiaeth. 

MWY

Goroesi’r gwres ar gyfer cwrw da

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn cydweithio â gwyddonwyr o Dijon yn Ffrainc, i geisio datrys y broblem blas cas mewn cwrw.

MWY

Pum cynnig wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer datblygu canol dinas Abertawe

Bydd Cyngor Abertawe nawr yn archwilio ymhellach y syniadau a gynigiwyd gan y cwmnïau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer wrth i'r broses i benodi datblygwyr ar gyfer safleoedd Dewi Sant a'r Ganolfan Ddinesig barhau

MWY

Cymeradwyo £3m o gyllid ar gyfer Hosbis newydd yng Nghasnewydd

Cyhoeddodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3m i ehangu'r gwasanaethau hosbis yng Nghasnewydd ar gyfer cleifion preswyl sy'n derfynol wael a'u teuluoedd.

MWY

Canfod trysor ger Wrecsam

Mae Crwner E.M. Gogledd Orllewin Cymru wedi cadarnhau bod celc o ddau arteffact aur y credir eu bod yn dyddio o tua 1000-800 CC, neu 3,000-2,800 o flynyddoedd yn ôl, yn drysor.

MWY

Newyddion

Cyhoeddi Prif Gynghorydd Tân ac Achub newydd Cymru

MAE Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi cyhoeddi mai Des Tidbury fydd Prif Gynghorydd Tân ac Achub nesaf Cymru.

Only Boys Aloud yn Stadiwm Eirias

Bydd perfformiad cyntaf band bechgyn mwyaf y byd, Only Boys Aloud gyda bechgyn o ogledd Cymru, i’w weld ar lwyfan Access All Eirias yn Stadiwm Eirias ym Mae Colwyn ddydd Sul 7 Mehefin (tocynnau: 01492 872 000 www.accessalleirias.com).

Herio Miliband i wrthod toriadau'r Ceidwadwyr

Mae Plaid Cymru heddiw (dydd Iau) wedi herio Llafur i roi'r gorau i'w ymrwymiad i doriadau'r Ceidwadwyr.

Atal traffig sy'n teithio i gyfeiriad y dwyrain ar Ffordd y Brenin

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno ar fesurau dros dro i atal traffig rhag teithio i gyfeiriad y dwyrain ar Ffordd y Brenin.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ymgyrch yn erbyn newyddiadurwyr

Un o ddulliau mwyaf llwyddiannus yr Heddlu o ddal drwgweithredwyr yw trwy dalu am wybodaeth. Gwneir y taliadau hyn yn gyfrin i hysbyswyr cudd, hynny y...

Hamdden

Sengl gyntaf Henebion allan

Mae sengl gyntaf y grŵp o Fachynlleth, Henebion, ‘Mwg Bore Drwg’ wedi ryddhau ddoe fel y diweddaraf o ganeuon Clwb Senglau’r Selar.

Chwaraeon

Tu hwnt i Ewrop

Oes, mae `na bosibilrwydd go iawn o weld timoedd pum gwlad Ynysoedd Prydain yn cyrraedd rowndiau terfynol cystadleuaeth Ewro 2016, ond, yn rhyfeddol, mae Cymru yn gorfod teithio tu hwnt i ffiniau’r Cyfandir i wynebu ceffylau blaen Grŵp B, sef Israel, yn Tel Aviv amser te yfory.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref