Eisteddfod yr Urdd yn lansio Penwythnos i Bobl Ifanc

Am y tro cyntaf eleni, bydd Maes Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint yn cael ei drawsnewid yn ŵyl gerddorol i bobl ifanc ar y dydd Gwener a Sadwrn olaf.

MWY

Cwymp drychinebus argae Oes yr Iâ yn Ne America yn newid cylchrediad a hinsawdd y Môr Tawel

Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Scientific Reports heddiw, tua diwedd yr Oes Iâ diwethaf rhyddhawyd dŵr croyw o lyn anferth yn Ne America ar y fath raddfa drychinebus nes newid cylchrediad dŵr y Môr Tawel.

MWY

Dros £100,000 ar gyfer henebion Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £100,000 i adfer a diogelu henebion ledled y wlad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

MWY

Newyddion

Paratoi at Her y Tri Chopa… rŵan

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn annog cerddwyr, a threfnwyr Her y Tri Chopa i ddechrau cofrestru ar gyfer yr Her rwan!

The Swingles yn siglo draw i Fangor i gynnal dosbarth meistr i leisiau

Bydd un o grwpiau lleisiol clasurol gorau’r byd yn perfformio yng Ngŵyl Gerdd Bangor fis nesaf.

Gwaith ymchwil yn dangos fod Dolgellau yn lle poblogaidd ar Ddydd Sant Ffolant

Mae gwaith ymchwil diweddar gan gwmni adolygu teithiau TripAdvisor wedi dangos fod Dolgellau yn un o’r llefydd mwyaf delfrydol ym Mhrydain i ddathlu Dydd Sant Ffolant.

Croesawu tro pedol ar doriadau i gyllid prifysgolion

MAE AC Plaid Cymru Simon Thomas wedi croesawu’r ffaith fod y llywodraeth Lafur wedi gwneud tro pedol rhannol ar y toriadau i gyllid prifysgolion.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Gwahardd Delilah? Ble mae tynnu’r lein?

NID cynt y cychwynnodd Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad nag y cododd yr hen Delilah ei phen gwaedlyd unwaith eto.

Hamdden

Diweddglo emosiynol wrth i gôr Wynne berfformio am y tro olaf

Bydd côr o weithwyr Wynne Evans ar Waith yn cyrraedd pen eu taith nos Fercher, 17 Chwefror, wrth i'r gyfres gyrraedd diweddglo emosiynol.

Chwaraeon

Clybiau’n wynebu her fawr ail hanner y tymor

Os bydd y tywydd yn caniatàu mi fydd ail hanner y tymor yn dechrau y nos Wener yma. Dim ond un gêm sydd i fod ar y Sadwrn wrth i’r clybiau anelu am y mannu uchaf posibl yn y tabl. A brwydrau lleol yw llawer ohonyn nhw.

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref