Edrych ar ragor o welliannau i’r A55

Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, wedi comisiynu astudiaeth gydnerthedd i edrych ble y gellir gwneud rhagor o welliannau i’r A55.

MWY

Irfon Williams: canolbwyntio ar y rŵan

Mewn rhaglen ddogfen arbennig cawn ddilyn blwyddyn ym mywyd y gŵr sy’n benderfynol o fyw bywyd i’r eithaf yng nghwmni ei wraig a’i blant, er gwaethaf ei salwch.

Newyddion

Newid amserlen S4C yn dod ag omnibws Pobol y Cwm yn ôl

Mi fydd omnibws wythnosol Pobol y Cwm yn cael ei dangos ar S4C unwaith eto, yn rhan o nifer o newidiadau sy'n digwydd ar ddechrau mis Mai.

Penodi Y Deon June Osborne yn Esgob Llandaf newydd

Un o'r arweinwyr eglwys amlycaf a mwyaf profiadol yn ym Mhrydain fydd Esgob nesaf Llandaf.

Merch fach ysbrydoledig yn anelu i godi £100,000 i ddiolch am driniaeth ei thad

YN ôl ym mis Mai 2015 fe benderfynodd merch fach bump oed o Sir Benfro ei bod eisiau codi arian i’r ward wnaeth drin ei thad o gancr.

Scouting for Girls, Lightning Seeds a Toploader i serennu yng ngŵyl awyr agored y Bala

Bydd y bandiau roc enwog Scouting for Girls, The Lightning Seeds a Toploader yn serennu yn Ŵyl Awyr Agored gyntaf Eryri yn Y Bala ym mis Awst, gyda mwy o enwau mawr i’w cyhoeddi yn fuan.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Galwad am gic ym mhen ôl y parchusrwydd bondigrybwyll

Carlow, yr oeddet wych! Wythnos o chwerthin, creu cerddoriaeth ac yfed gormod o Smithwicks yn ogystal ag ambell drip allan i’r wlad oedd wythnos yr Ŵyl Ban Geltaidd i’n criw bach ni a aeth draw i’r Ynys Werdd yn y fan.

Hamdden

Dysgu byw gydag iselder – stori Matt Johnson

I bawb o’i gwmpas, roedd ei fywyd yn berffaith; ac yntau’n ddyn ifanc, golygus a oedd yn mwynhau gyrfa ar deledu. Ond, i Matt Johnson, roedd cymylau duon yn ei boeni’n ddyddiol

Chwaraeon

Y Bala’n drydydd a thri o glybiau eraill am fod yn bedwerydd

Yr unig newid ar ddiwedd y tymor yw fod y Bala wedi colli eu lle yn yr ail safle.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref