Addysg Gymraeg: angen twf ar fyrder

Os yw Addysg Gymraeg am ehangu; rhaid gosod yr amodau cywir er mwyn caniatáu twf ar fyrder. Dyma fydd neges Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol RhAG a gynhelir ar ddydd Sadwrn, 22 Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Treganna, Caerdydd.

MWY

Cyfle i ennill tocynnau i Ŵyl Ffotograffiaeth Lens

Reportage yw thema gafaelgar degfed  Gŵyl Ffotograffiaeth Lens,  a gynhelir yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar 28 a 29 Tachwedd. 

MWY

Cynlluniau buddsoddi'n creu 1,100 o swyddi

Ar drothwy Cynhadledd Fuddsoddi DU Cymru 2014 yn y Celtic Manor Resort, Casnewydd, mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.

MWY

Y Cymro yn cefnogi ymgyrch Darllena.Datblyga

Mae elusennau amlwg, sefydliadau, athrawon ac awduron plant wedi lansio cenhadaeth genedlaethol yng Nghymru i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

MWY

Newyddion

Cyngor ar fwyta’n iach gan HCC

Mae cig coch yn elfen hollbwysig o ddiet cytbwys am ei fod yn cynnwys maetholion gwerthfawr sy’n llesol i’n hiechyd.

Cyhuddo BT o wneud cam â thenantiaid oedrannus

Mae cynrychiolwyr etholedig Arfon Alun Ffred Jones AC a Hywel Williams AS wedi ymosod ar BT am iddyn nhw fethu cadw’u haddewid i orffen gwaith hanfodol ar ganolfan ofal newydd i’r henoed ym Mangor, gan rwystro tenantiaid bregus rhag symud i’w cartrefi newydd.

Teitl Nyrs y Frenhines i Ddarlithydd Prifysgol Bangor

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei gwobrwyo am ei nyrsio cymunedol rhagorol trwy ennill y teitl "Nyrs y Frenhines"

Lansiad strategaeth iaith Gwynedd

Ar ddydd Mercher, 19 Tachwedd am 9.30 yb yn Nant Gwrtheyrn fe fydd hunaniaith yn lansio Strategaeth Iaith Gwynedd 2014 - 2017.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Ffin denau rhwng llawenydd a thristwch

Mae yna stori sydd, i mi, yn ddameg. Rywle yn Llundain yn 1806 aeth dyn at y meddyg. Gofynnodd am dabledi neu ffiseg a allai ei godi o’i iselder...

Hamdden

Arddangosfa gyntaf yr Galeri

Rhwng Tachwedd 21 – Ionawr 9, bydd yr artist o Fangor, Luned Aaron yn arddangos yn Safle Celf Galeri am y tro cyntaf yn ei gyrfa fel artist.

Chwaraeon

Darlledu gêm gwpan FA Wrecsam v Woking yn fyw

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o bec...

Galeri Lluniau

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref