Radio

RSS Icon
 • Darlledu o galon ei chymuned

  Darlledu o galon ei chymuned

  28 Medi 2012
  BYDD Iola Wyn yn cymryd yr awenau yn stiwdio y BBC yng Nghaerfyrddin ar gyfer rhaglen newydd sbon ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, Hydref 1. Bydd Iola yn diddanu gwrandwyr yr orsaf am ddwy awr o 10.30am bob bore’r wythnos. Darllen Mwy
 • Cyfres Radio i goffáu'r meirw o Irac ac Affganistan

  Cyfres Radio i goffáu'r meirw o Irac ac Affganistan

  10 Tachwedd 2011
  Yn sgil ymchwil i ohebu rhyfel gan ddarlithydd o Brifysgol Bangor, mae cyfres ffeithiol yn cael ei darlledu ar BBC Radio Wales y mis yma. Darllen Mwy
 • Dylan yn mynd o dan groen

  Dylan yn mynd o dan groen

  29 Medi 2011
  AR ddydd Llun, 3 Hydref, bydd y newyddiadurwr Dylan Iorwerth yn cyflwyno rhaglen newydd sbon ar BBC Radio Cymru, Dan yr Wyneb gyda Dylan Iorwerth. Darllen Mwy
 • Cyfres newydd i drafod pynciau llosg gwrandawyr Radio Cymru

  Cyfres newydd i drafod pynciau llosg gwrandawyr Radio Cymru

  15 Medi 2011
  Mae cyfres newydd ar wasanaeth C2 BBC Radio Cymru yn cynnig lle i bobol ifanc drafod pethau sy’n effeithio ar eu bywydau nhw yn onest a di-flewyn ar dafod. Darllen Mwy
 • DJ Huw yn troi yn olygydd newyddion

  DJ Huw yn troi yn olygydd newyddion

  18 Awst 2011
  RHODDODD y cyflwynydd a DJ BBC Radio Cymru a BBC Radio One, Huw Stephens gam i fyd newyddion wrth i nifer o wynebau cyfarwydd ymgymryd â’r her o olygu rhaglen newyddion fore BBC Radio Cymru, Post Cyntaf. Darllen Mwy
 • Hel atgofion am hafau plentyndod

  Hel atgofion am hafau plentyndod

  11 Awst 2011
  Wrth i BBC Cymru barhau i ymweld â digwyddiadau mawr a bach led led Cymru yr haf hwn, mae hefyd wedi bod yn gyfle i gyflwynwyr BBC Radio Cymru hel atgofion am eu hafau hwythau, a dod o hyd i hen luniau ohonyn nhw. Darllen Mwy
 • Siân yn ennill Brywdr y Bandiau

  Siân yn ennill Brywdr y Bandiau

  06 Mai 2011
  Siân Miriam o Ysgol Gyfun Llangefni, Sir Fôn, yw enillydd Brwydr y Bandiau Menter Iaith Cymru a BBC Radio Cymru 2011. Darllen Mwy
 • Brwydr y bandiau

  Brwydr y bandiau

  01 Ebrill 2011
  Mae pedwar band ar fin mynd ben ben a’i gilydd yn rownd derfynol Brwydr y Bandiau . Darllen Mwy
 • Nigel Owens yn arwain cwis doniol

  Nigel Owens yn arwain cwis doniol

  18 Mawrth 2011
  Wythnos nesaf mi fydd cyfres newydd sbon o gêm banel chwareus BBC Radio Cymru Bechingalw (Dydd Gwener, Mawrth 25) yn dychwelyd gyda llond bol o chwerthin a thynnu coes. Darllen Mwy
 • Adfeilion a thor calon

  Adfeilion a thor calon

  11 Mawrth 2011
  BYDD cyfres newydd oTaro Naw yn dechrau yr wythnos hon gydag adroddiad arbennig gan Garry Owen o Christchurch. Darllen Mwy
 • Brwydr y bandiau

  Brwydr y bandiau

  04 Mawrth 2011
  CYN diwedd y mis bydd talent newydd Cymru yn wynebu pleidlais hynod o bwysig wrth i amryw o fandiau ifanc frwydro yn erbyn ei gilydd yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru/C2 Radio Cymru 2011. Darllen Mwy
 • Comedi newydd Portars yn torri tir newydd

  Comedi newydd Portars yn torri tir newydd

  20 Medi 2012
  Fe fydd menter newydd ar y cyd rhwng S4C a BBC Cymru yn dwyn ffrwyth am y tro cyntaf wrth i’r ddrama gomedi newydd Portars gael ei darlledu ar BBC Radio Cymru nos Wener, 21 Medi. Darllen Mwy

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref