Mwy o Newyddion

RSS Icon
23 Tachwedd 2011

Gemydd o Benarth i gynllunio coron Eisteddfod 2012

Ddyddiau’n ôl yn unig, yr oedd Anne Morgan yn gwerthu ei gwaith mewn marchnad yn yr ysgol lle mae ei phlant yn ddisgyblion.

Erbyn hyn, cyfrifir y fam i ddwy’n un o grŵp dethol o artistiaid, ar ôl iddi gael ei dewis i gynllunio’r goron ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn nesaf.

Gan fod yr ŵyl ddiwylliannol hon i’w chynnal yn Llandŵ, ym Mro Morgannwg, mae’n addas dros ben bod gemydd o Benarth wedi’i ddewis i lunio coron y bardd buddugol.

Cafodd Anne, sy’n fam i Lilly chwech oed a Poppy bedair oed, ei henwi’n swyddogol fel y cynllunydd dewisedig mewn seremoni yn Yr Adran Gelf, sef canolfan celfyddydau cymunedol ym Mhenarth.

“Dwy i erioed wedi cynnig cynllun ar gyfer comisiwn mor safonol” meddai hi. “Roeddwn i ar bigau drain. Mae’n ffantastig felly, ei fod e wedi’i ddewis. Eto i gyd, pan rwy’n meddwl am y rhai a fu’n llunio’r goron yn y gorffennol, mae tipyn o ofn arna’ i.”

Bydd y goron werth £4,780 dan nawdd Cyngor Bro Morgannwg, yn cael ei dadorchuddio yn yr Eisteddfod ym mis Awst y flwyddyn nesaf, a bydd y cynllun yn gwbl gyfrinachol tan hynny.

Wyth o artistiaid a gyflwynodd gynlluniau, a chafodd y rheiny eu hasesu gan banel a oedd yn cynnwys Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, y Cyngh. Gordon Kemp, Swyddog Datblygu Celfyddydau’r Cyngor, Tracey Harding a Mererid Velios, sy’n aelod o bwyllgor celfyddydau gweledol yr Eisteddfod.

Dywedodd y Cyngh. Kemp a fu’n bresennol yn y seremoni swyddogol: “Roedd yn fendigedig gweld rhywun o’r Fro’n cael ei ddewis, yn enwedig o wybod bod y sir am groesawu’r ŵyl hon sy’n hawlio’r prif le yng nghalendr diwylliannol y Cymry.”

Tasg Anne oedd creu cynllun a oedd wedi’i ysbrydoli gan amlinell glannau’r Fro, ac yr oedd hynny’n ail natur iddi am y bydd yn aml yn casglu gwrthrychau o draethau cyfagos i’w defnyddio yn ei chynlluniau.

“Roedd y dasg yn eithaf bras,” meddai hi. “Y testun oedd Bro Morgannwg ac roedden nhw wedi awgrymu fy mod yn cael golwg ar amlinell y glannau a’r bryniau.”

Cewch weld gwaith Anne cyn yr Eisteddfod mewn arddangosfa yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd a gynhelir rhwng 2 a 4 Rhagfyr.

Am fwy o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/enjoying/eisteddfod_2012.aspx

Am fwy o wybodaeth am Anne Morgan ewch i www.annemorgan.co.uk.

Llun: Anne Morgan

Rhannu |