Llyfrau

RSS Icon
13 Chwefror 2017

Apêl cyfrol i goffau cymeriad unigryw

Ym mis Awst 2016, wythnos ar ôl Eisteddfod Genedlaethol y Fenni, bu farw un o gymeriadau mawr y Gymru gyfoes, sef Ieuan Roberts neu Ieu Rhos fel y cai ei adnabod. 

Yn ymgyrchydd dros yr iaith, bu, am gyfnod, yn ysgrifennydd Cymdeithas yr Iaith cyn iddo ddychwelyd i’w ardal enedigol, Rhosllannerchrugog.

Yn ôl yn yr ardal honno, bu’n weithgar iawn dros yr iaith ac achosion lleol fel y papur bro Nene, hanes y diwydiant glo a’r clwb rygbi. Fe wnaeth hyn i gyd heb dynnu sylw ato’i hun.

Nawr mae Arthur Thomas, colofnydd lliwgar Y Cymro yn bwriadu cyhoeddi cyfrol i goffau’r cymeriad unigryw hwn. 

Meddai Arthur: "Eisoes, cysylltwyd â nifer o gyfeillion a chydweithwyr iddo er mwyn cael cyfraniad ganddynt ond gwn fod gan lawer iawn mwy ohonnoch atgofion neu straeon amdano.

"Felly, estynnaf wahoddiad i bob un sy’n dymuno gwneud hynny i yrru hwy ataf mewn e-bost i  arthurm.machno@btinternet.com neu mewn llythyr i Brynteg, Ffordd Penamser, Porthmadog, Gwynedd LL499NY cyn diwedd mis Mawrth fan bellaf.

"Byddwn hefyd yn croesawu unrhyw luniau o Ieu i’w defnyddio yn y gyfrol. Y bwriad yw dod â hi i olau dydd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn."

Llun: Ieu Rhos yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni y llynedd

Rhannu |