Dysgu byw gydag iselder – stori Matt Johnson

Dysgu byw gydag iselder – stori Matt Johnson

I bawb o’i gwmpas, roedd ei fywyd yn berffaith; ac yntau’n ddyn ifanc, golygus a oedd yn mwynhau gyrfa ar deledu. Ond, i Matt Johnson, roedd cymylau duon yn ei boeni’n ddyddiol

Awyr Agored

Llwyn sy’n llawn haeddu ei ryddid

Stori dda ydy honno am y gweinidog a’i gymydog yn sgwrsio dros glawdd yr ardd.

Teledu

Irfon Williams: canolbwyntio ar y rŵan

“CURODD Ofn ar y drws. Atebodd Ffydd. Nid oedd neb yno.” Dyna oedd geiriau Irfon Williams, gŵr o Fangor sy’n brwydro cancr y coluddyn ers tair blynedd, ar ei gyfrif Twitter, cyn iddo wynebu llawdriniaeth fawr y llynedd.

Radio

Sioe radio'r cawr cryf Oli a Lois yn cyrraedd yr uchelfannau

Mae un o wynebau mwyaf cyfarwydd teledu yng Nghymru wedi derbyn her newydd – sef cyflwyno sioe frecwast newydd ar y radio.

Llyfrau

Cyfrol gyntaf, hunan-gyhoeddedig Iestyn Tyne, y bardd ifanc o Ben Llŷn

DYMA gyflwyno cyfrol farddoniaeth gyntaf Iestyn Tyne, addunedau.

Cerddoriaeth

Calan yn rhyddhau pedwerydd albwm

Mae Calan, y band o Gymru sydd wedi ennill clod am eu sain pop-gwerin swmpus a'u hegni gwefreiddiol, ar fin rhyddhau eu pedwerydd albwm: 'Solomon'.

Moduro

Superb Skoda - Car o sylwedd enillodd sylw

DYWEDIR mae Vaclav Havel, diweddar Arlywydd y Tsiec-Weriniaeth fu’n gyfrifol am Superb 2001 Skoda.

Celf

Cofnod artistig o’r Mametz yn Storiel Bangor

Casgliad o argraffiadau’r yw’r arddangosfa ddiweddara i’w gweld yn Storiel, sydd yn olrhain atgofion o brofiadau synhwyraidd yng Nghoedwig y Mametz.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref