Corau Cymru yn cychwyn ar y cystadlu

Corau Cymru yn cychwyn ar y cystadlu

O nos Sul nesaf ymlaen bydd S4C yn gartref i un o brif gystadlaethau corawl Cymru, Côr Cymru 2017.

Awyr Agored

Llwyn sy’n llawn haeddu ei ryddid

Stori dda ydy honno am y gweinidog a’i gymydog yn sgwrsio dros glawdd yr ardd.

Teledu

Y gorau o’r byd bocsio ac ymladd MMA Cymru i’w gweld ar gyfres newydd S4C, Y Ffeit

Bydd cyfres chwaraeon newydd ar S4C yn dangos y gornestau bocsio ac MMA orau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru.

Radio

Darlledu o galon ei chymuned

BYDD Iola Wyn yn cymryd yr awenau yn stiwdio y BBC yng Nghaerfyrddin ar gyfer rhaglen newydd sbon ar BBC Radio Cymru ar ddydd Llun, Hydref 1. Bydd Iola yn diddanu gwrandwyr yr orsaf am ddwy awr o 10.30am bob bore’r wythnos.

Llyfrau

Apêl cyfrol i goffau cymeriad unigryw

Ym mis Awst 2016, wythnos ar ôl Eisteddfod Genedlaethol y Fenni, bu farw un o gymeriadau mawr y Gymru gyfoes, sef Ieuan Roberts neu Ieu Rhos fel y cai ei adnabod.

Cerddoriaeth

Rebecca Evans yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Ddydd Gŵyl Dewi eleni, bydd Rebecca Evans yn ymuno â Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC i ddathlu nawddsant Cymru yn Neuadd Dewi Sant.

Moduro

Superb Skoda - Car o sylwedd enillodd sylw

DYWEDIR mae Vaclav Havel, diweddar Arlywydd y Tsiec-Weriniaeth fu’n gyfrifol am Superb 2001 Skoda.

Celf

Arddangosfa o geir bach arbennig Corgi

AR un cyfnod, roedd ceir Corgi yn llenwi hosanau Nadolig plant o bob cwr. Nawr, mae rhai o’r teganau eiconig hyn – gafodd eu gwneud yn Abertawe – i’w gweld mewn arddangosfa arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Digwyddiadau

Atodiad Cartref

Atodiad Cartref