Digwyddiadau

6 Mai 2017

Gŵyl cyhoeddi Eisteddfod Môn 2018

Gan mai Môn ydi cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2017, ni fydd Eisteddfod Môn yn cael ei chynnal eleni.

Serch hynny, mae’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Môn 2018 eisoes wedi cychwyn yn frwd a Dydd Sadwrn Mai 6ed am 2pm cynhelir yr Ŵyl Gyhoeddi (Eisteddfod y Llys) yn Ysgol David Hughes Porthaethwy.

Eleni mae tymor Annes Glyn, (Annes Bryn) fel Derwydd Gweinyddol yr Orsedd yn dod i ben ac fe urddir J Richard Williams, (Rhisiart o’r Rhos) yn ei lle.

Mae’r Orsedd eleni hefyd yn falch iawn o dderbyn 5 aelod newydd er anrhydedd sef: Gareth Evans Jones o Farianglas, Elen Keen o Langristiolus, Steffan Lloyd Owen o Bentre Berw, Gwen Elin o Gaerwen a Dr Llion Pryderi Roberts o Gaerdydd. Mi fydd y pump yn cael eu derbyn i’r Orsedd yn ystod seremoni’r ŵyl.

Bydd copïau o destunau Eisteddfod Mon 2018 ar gael ar y diwrnod hefyd.

Croeso cynnes i bawb ddod draw i Ysgol David Hughes am 2pm Mai 6ed.

Llun: J. Richard Williams y darpar Dderwydd Gweinyddol

Rhannu |