Digwyddiadau

28 Mawrth 2017

Cymru, Ewrop a’r Byd - beth nesaf? Plaid Pontypridd yn cynnal dadl

Bydd cangen Plaid Cymru, Pontypridd yn cynnal dadl ar ddyfodol Cymru, Ewrop a’r Byd ar nos Fawrth, 28 Mawrth yng Nghlwb y Bont, Pontypridd.

Cadeirir y ddadl gan Heledd Fychan, ymgeisydd Ward Tref Pontypridd a bydd yr awdur a’r ysgolhaig Ned Thomas a hefyd yr awdur lleol Gareth Miles yn ymuno â hi.

Dywedodd Heledd Fychan sy’n byw yng Ngraigwen: “Dim ots sut y gwnaeth unrhyw un bleidleisio yn refferendwm yr UE, ond yr hyn sy’n pryderu llawer rwyf wedi siarad â hwy ers y bleidlais Brexit yw’r ansicrwydd sy’n ein hwynebu.

“Yn amlwg, roedd llawer a bleidleisiodd dros Brexit wedi cael digon ar y gyfundrefn ddiffygiol nad sy’n gweithio ar eu rhan hwy.

"Addawyd cymaint iddynt yn ystod yr ymgyrch.

"Dydyn ni ddim yn barod i laesu dwylo a gadael i’r Llywodraeth Geidwadol sy’n cael ei ategu gan Lafur i dorri’r addewidion hynny a gadael i’n cymunedau ddirywio ymhellach.

“Bydd y ddadl hon yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ym Mhontypridd a’r cylch i wrando ar ddau o feddylwyr amlycaf Cymru ac i leisio eu pryderon eu hunain wrth wynebu’r etholiadau lleol ar Fai 4ydd.”

Ychwanegodd Dani Thomas, trefnydd y digwyddiad ac ymgeisydd Ward y Rhondda: “Roeddwn i’n ddigalon iawn yn dilyn y bleidlais Brexit, ond gyda’r Llywodraeth Geidwadol yn gwireddu maniffesto UKIP mae pethau’n edrych yn waeth fyth.

"Mae angen strategaeth glir a llais cryf, unedig i wrthwynebu’r hyn sydd ar y gweill.’’

Llun: Heledd Fychan
 

Rhannu |