Digwyddiadau

20 Chwefror 2017

Y newyddiadurwr Dr Owen Bennett-Jones yn trafod ei yrfa a’r berthynas rhwng Al-Qaeda a’r Wladwriaeth Islamaidd

Bydd y newyddiadurwr papurau newydd a darlledu adnabyddus Dr Owen Bennett-Jones yn trafod ei yrfa fel gohebydd gyda’r BBC, a’r berthynas rhwng Al-Qaeda a’r Wladwriaeth Islamaidd mewn dwy ddarlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Llun, 20 Chwefror 2017.

Yn ‘Nation shall speak unto Nation: Reporting in War and Peace from Beirut, Bucharest, Hanoi, Kabul and Islamabad, 1981-2017’, bydd y newyddiadurwr sydd â dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn y maes yn ystyried esblygiad y ‘gohebydd tramor’ mewn byd sy’n newid mor gyflym.

Bydd y ddarlith yn cael ei chynnal yn Narlithfa A12, Adeilad Hugh Owen, Campws Penglais, ac yn dechrau am 3 y prynhawn.

Y berthynas gystadleuol rhwng Al-Qaeda a’r Wladwriaeth Islamaidd, sydd yn aml yn cael eu hystyried yn gymheiriaid ideolegol, fydd yn cael sylw yn ei ail ddarlith.

Yn ‘Al-Qaeda and Islamic State: Brothers in Arms or Rivals?’ bydd Dr Bennett-Jones yn tynnu ar ei brofiadau cyfoethog yn y Dwyrain Canol, Afghanistan, Pakistan a mannau eraill i ddangos fod hyn ymhell o fod yn wir.

Bydd y ddarlith hon yn cael ei chynnal am 5.15 y prynhawn ym Mhrif Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae’r darlithoedd yn cael eu trefnu gan y Ganolfan Astudiaethau Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol (CIISS) a Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies (DDMI).

Dywedodd Dr Gerry Hughes, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol: “Rydym yn falch iawn bod Dr Owen Bennett-Jones yn mynd i fod yn ymuno â ni i rannu ei brofiad eang a thrafod y gwersi a ddysgodd wrth ohebu mewn amrywiol leoliadau rhyngwladol, megis Beirut, Bucharest, Hanoi, Kabul ac Islamabad, a’i ddadansoddiad o’r berthynas rhwng dau o’r grwpiau terfysg mwyaf dychrynllyd - Al-Qaeda a’r Wladwriaeth Islamaidd.

"Ychydig iawn o bobl sydd â chyfoeth arbenigedd Dr Bennett-Jones yn y maes hwn, gan iddo adrodd, ysgrifennu ac ymchwilio cymaint ar y pwnc yn fyd-eang.”

Dywedodd Dr Jan Ruzicka, Cyfarwyddwr Sefydliad Coffa David Davies: “Dr Bennett-Jones yw’r diweddaraf mewn cyfres o siaradwyr proffil uchel gan gynnwys cyn-Gynrychiolydd Parhaol y DU i'r Cenhedloedd Unedig, Syr Emyr Jones Parry, ac aelod o Ymchwiliad Irac, Syr Lawrence Freedman, i annerch Prifysgol Aberystwyth ers dechrau’r flwyddyn. Mae eu cyfraniad yn tanlinellu un o’n prif amcanion, i bontio rhwng y bydoedd academaidd ac ymarferol a darparu fforwm ar gyfer rhannu gwahanol safbwyntiau ar rhai o’r heriau pwysicaf yng ngwleidyddiaeth gyfoes y byd.”

Mae’r ddwy ddarlith ar agor i fyfyrwyr, staff ac aelodau o’r cyhoedd, ac yn rhad ac am ddim i’w mynychu.

Rhannu |