Digwyddiadau

11 Mawrth 2017

Cyfarfod cyhoeddus Dyfodol i'r Iaith

Bydd Dyfodol i’r Iaith yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, 11 Mawrth am 11yb.

Bydd y siaradwr gwadd, Sion Aled Owen, yn trafod 'Y Gymraeg – Croesi Ffiniau’r Ysgol'.

Bydd y sgwrs yn seiliedig ar ei ymchwil ar ddefnydd a diffyg defnydd yr iaith gan ddisgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg tu hwnt i’r dosbarth.

Elinor Jones, Llywydd Dyfodol fydd yn cadeirio’r sgwrs a’r drafodaeth.

Croeso cynnes i bawb.

Llun: Elinor Jones

Rhannu |