Digwyddiadau

18 Mai 2012

Cowbois Rhos Botwnnog a Huw M

Digwyddiad nesaf Clwb y Diwc fydd …
 
Cowbois Rhos Botwnnog a Huw M (ie, ar yr un llwyfan, ar yr un noson, ddim o reidrwydd yr un pryd!)
 
yn y Duke of Clarence, Treganna
 
Nos Wener 18 Mai am 8.00
 
Tocynnau £8, ar werth yn Caban.
 
Gobeithio y gwelwn ni griw da yno.

 

Rhannu |